Patrick Mullie Verschenen op 30/11/2023

In het nieuws

Wanneer heb je genoeg gegeten? Wanneer je bord leeg is, of wanneer je maag voldaan aanvoelt? Volgens een nieuwe studie is er nog een derde manier om te weten wanneer je best stopt met eten en daar hebben je smaakpapillen alles mee te maken.

Factcheck

Uit een dierexperiment blijkt dat smaakpapillen en snelheid van eten een rol spelen bij het optreden van een verzadigingsgevoel. Dat stelden de onderzoekers vast via ingewikkelde technieken, waarbij ze hersenactiviteit in het verzadigingscentrum maten. Verzadiging is dus een ingewikkeld proces, dat is de enige conclusie die we hieruit kunnen trekken. Studies op muizen zijn geen studies op mensen. Vraag is of er wel een studie nodig is: als je iets niet lekker vindt, wat je vaststelt via je smaakpapillen, dan eet je er vanzelf minder van.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De krant Het Nieuwsblad van 24 november vermeldde de resultaten van een onderzoek van de University of California. In de studie probeerden de onderzoekers door middel van een experiment met muizen hun kennis over verzadiging te vergroten. Hun hoofdvraag was simpel: wat zorgt ervoor dat we stoppen met eten? (1).

Wat hield de studie in?

Amerikaanse onderzoekers gingen na welke mechanismen een rol spelen bij het optreden van verzadiging (2).

 • De invloed van de maag op verzadiging is natuurlijk wel bekend.
  • Vanuit de maag worden signalen naar de hersenen gestuurd.
  • Die wekken vervolgens een gevoel van verzadiging op.
 • Om na te gaan welke mechanismen mogelijk nog een rol spelen, selecteerden onderzoekers een groep muizen die vloeibaar voedsel op verschillende manieren aangeboden kregen.
  • De muizen kregen het voedsel via de mond of rechtstreeks in de maag toegediend.
  • Intussen registreerden de onderzoekers de hersenactiviteit van verzadigingszones in de hersenen van de proefmuizen.
  • De toedieningswijze en de smaak van het voedsel zouden een impact hebben op het verzadigingsgevoel, dat wordt afgeremd of gestimuleerd.
  • Ook en vooral de snelheid van eten speelt een rol.

Volgens deze studie passen muizen hun eetsnelheid aan afhankelijk van de smaak. Dat proces zou onbewust gebeuren. De onderzoekers besluiten hieruit dat smaakpapillen in de mond een rol zouden spelen in het al of niet optreden van verzadiging.

Bron

(1) Onderzoekers ontdekken dat smaakpapillen je zeggen wanneer je genoeg gegeten hebt. Het Nieuwsblad, 24 november 2023. 

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze zeer ingewikkelde studie, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature, werd uitgevoerd op muizen. De resultaten zijn boeiend, maar omdat dit niet onderzocht werd bij mensen, kan je geen conclusies trekken voor mensen.

Smaak zal zeker een rol spelen wanneer we bepalen wat we eten. Hoewel we puur vet en puur suiker afzonderlijk niet echt appreciëren, zorgen vet en suiker in gebak of in fastfood er meestal voor dat we het lekker vinden. Geef toe: een bord met spruiten doet je sneller stoppen met eten dan een bord tiramisu.

Geneesmiddelen die ervoor zorgen dat mensen sneller verzadigd zijn, zijn intussen al op de markt. Denk maar aan Ozempic (semaglutide). Met dat middel verlies je na twee jaar meer gewicht in vergelijking met een vermageringsdieet (3).

Conclusie

Uit een dierexperiment blijkt dat smaakpapillen en snelheid van eten een rol spelen bij het optreden van een verzadigingsgevoel. Dat stelden de onderzoekers vast via ingewikkelde technieken, waarbij ze hersenactiviteit in het verzadigingscentrum maten. Verzadiging is dus een ingewikkeld proces, dat is de enige conclusie die we hieruit kunnen trekken. Studies op muizen zijn geen studies op mensen. Vraag is of er wel een studie nodig is: als je iets niet lekker vindt, wat je vaststelt via je smaakpapillen, dan eet je er vanzelf minder van.

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief