Marleen Finoulst Verschenen op 12/06/2023

In het nieuws

Wie denkt dat darmkanker alleen voorkomt bij 50-plussers, vergist zich, lazen we in Het Nieuwsblad van 5 juni 2023. Internationale studies zien het aantal diagnoses bij jonge mensen stijgen. “Bij ons zien we die trend nog niet in de officiële cijfers”, zegt dokter Luc Colemont van de vzw Stop Darmkanker, “maar in de ons omringende landen wel. En ik zie geen enkele reden waarom België of Vlaanderen een uitzondering zou vormen.”

Factcheck

In heel wat landen in Europa en elders in de wereld komt darmkanker steeds vaker voor bij jonge volwassenen tussen 20 en 49 jaar, vooral in de groep 20 – 39 jaar. In België is die trend nog niet waargenomen, zoals dokter Colemont van Stop Darmkanker aangeeft. De kans om deze ziekte te krijgen op jonge leeftijd blijft wel klein: ongeveer 1 op 1.000. Een verklaring voor deze stijgende trend is er op dit moment nog niet.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het aantal darmkankers zou vooral stijgen in de groep 20- tot 39-jarigen, vermeldt Het Nieuwsblad (1). “Ging het tot enkele jaren geleden bij circa 7 à 8 procent van de gevallen om mensen onder de 50, dan zitten we nu allicht al rond de 10 procent en ik denk dat we tegen 2030 richting 15 à 20 procent gaan,” stelt dokter Luc Colemont (1).

Het risico blijft vooralsnog klein. Voor ons land houdt de Stichting Kankerregister de cijfers over kanker bij.

  • In 2020 noteerde de Stichting Kankerregister een darmkankerdiagnose bij 217 vrouwen en 233 mannen in de leeftijdsgroep 15 tot 49 jaar (2).
  • In vergelijking met vorige jaren is er geen stijgende trend.
  • Darmkanker blijft uitzonderlijk in deze jonge leeftijdsgroep.
  • Ter vergelijking: in 2020 werden 527 darmkankers vastgesteld bij mannen tussen 50 en 59 jaar en 412 bij vrouwen van hetzelfde decennium.
  • Bij de 75-plussers ging het om 1.591 mannen en 1.583 vrouwen.

In een aantal andere Europese landen, alsook in de VS, Australië en China, is er wel een duidelijk stijgende trend in de leeftijdsgroep 20 – 49 jaar. Daarbij gaat het in het bijzonder om de groep 20 – 39-jarigen.

  • Op dit moment bestaat er geen verklaring voor dit fenomeen.
  • Mogelijk spelen eetgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging, roken, alcohol en overgewicht een rol (3).
Bron

(1) Steeds meer darmkanker bij jongere mensen. Het Nieuwsblad 5 juni 2023. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230605_92433685

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De stijgende trend bij darmkanker kan geen gevolg zijn van opsporingsprogramma’s, aangezien die nergens georganiseerd worden voor deze jonge leeftijdsgroep. Het bevolkingsonderzoek darmkanker in Vlaanderen richt zich bijvoorbeeld tot de groep 50- tot 74-jarigen (4). Voorlopig is er geen reden om die leeftijdsgrens te verlagen, stellen Vlaamse onderzoekers (5).

Het risico op darmkanker in de groep 20 tot 49 jaar is laag: ongeveer 1 op 1.000 (0,13%) (3).

  • Ook met een risicostijging blijft de kans op darmkanker nog steeds laag.
  • Het goede nieuws is dat de sterfte door darmkanker bij jonge mensen nergens is toegenomen, ondanks dat de ziekte vaker voorkomt.
  • Artsen krijgen wel de raad om ook aan darmkanker te denken bij aanslepende buikklachten bij jongvolwassenen.

Over de oorzaken van deze stijging tasten onderzoekers nog in het duister.


Conclusie

In heel wat landen in Europa en elders in de wereld komt darmkanker steeds vaker voor bij jonge volwassenen tussen 20 en 49 jaar, vooral in de groep 20 – 39 jaar. In België is die trend nog niet waargenomen, zoals dokter Colemont van Stop Darmkanker aangeeft. De kans om deze ziekte te krijgen op jonge leeftijd blijft wel klein: ongeveer 1 op 1.000. Een verklaring voor deze stijgende trend is er op dit moment nog niet.

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief