Cebam Verschenen op 06/12/2017

In het nieuws

We horen altijd dat minder zout eten belangrijk is om hartziekten en beroertes te voorkomen, maar er is nog een andere manier: meer kaas eten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Factcheck

40 gram kaas per dag, ongeveer een dikke schel, zou het risico op hartziekten verminderen, terwijl minder of meer kaas eten het risico doet toenemen, stellen onderzoekers. Een echt oorzakelijk verband konden ze niet aantonen. Dergelijke uitspraken zijn zinloos, want je moet steeds naar het volledige eet- en leefpatroon kijken om iets te kunnen zeggen over de gezondheid. 

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De laatste tijd wordt wel vaker gesuggereerd dat kaas goed is voor hart- en bloedvaten. Een Chinese onderzoeksgroep vond 15 studies, overwegend uitgevoerd in Europa en de VS, die de impact van voeding op de gezondheid onderzochten bij in totaal meer dan 34.000 mensen. Uit de vele ingevulde vragenlijsten lichtten ze de kaasconsumptie en die vergeleken ze met het voorkomen van hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct en beroerte bij de deelnemers (1). Meer specifiek keken ze naar de hoeveelheid gegeten kaas (meer of minder dan 40 gram per dag) en de gezondheid. Daarbij stelden ze vast dat mensen die ofwel minder dan 40 gram kaas per dag eten, ofwel meer dan 40 gram kaas per dag, een licht verhoogd risico hadden op hartziekten en beroerte. Wie daarentegen 40 gram kaas per dag at, liep 10% minder kans op een beroerte en 14% minder kans op een hartinfarct.

De onderzoekers suggereren dat het verzadigde vet in kaas mogelijk minder negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid dan het verzadigde vet in vlees. 

Bron

(1) Chen G, Wang Y, Tong X, et al. Cheese consumption and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studiesEuropean Journal of Nutrition. Published online August 16 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Drie van de Chinese onderzoekers betrokken in dit onderzoek werken voor de zuivelindustrie in China, al stellen ze expliciet dat dit geen impact had op hun analyse.

Alles draait om 40 gram kaas per dag, zonder onderscheid tussen soorten kaas, vette of magere kaas. Een Europeaan eet gemiddeld 49 gram kaas per dag, blijkt uit andere studies. Een schel kaas weegt gemiddeld 33 gram, dus een dikke schel zou het risico op hartziekten verminderen, terwijl twee schellen of een halve schel het risico doet toenemen. Dergelijke uitkomst doet de wenkbrauwen fronsen, des te meer omdat niet bekend is wat de mensen nog aten buiten de kaas, of ze rookten, sportten, diabetes of hoge bloeddruk hadden, enzovoort. Uitspraken doen over de impact van één voedingsmiddel op de gezondheid houdt geen steek, je moet steeds naar het hele plaatje kijken.

Overigens heeft een risicovermindering van 10% weinig betekenis.

Conclusie

40 gram kaas per dag, ongeveer een dikke schel, zou het risico op hartziekten verminderen, terwijl minder of meer kaas eten het risico doet toenemen, stellen onderzoekers. Een echt oorzakelijk verband konden ze niet aantonen. Dergelijke uitspraken zijn zinloos, want je moet steeds naar het volledige eet- en leefpatroon kijken om iets te kunnen zeggen over de gezondheid. 

Referenties

https://www.nhs.uk/news/food-and-diet/eating-40g-cheese-day-may-reduce-heart-attack-and-stroke-risk/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief