gezondheid en wetenschap

Suikerverlagende geneesmiddelen bij diabetes type 2

Als je diabetes type 2 hebt, moet je naast medicatie die je bloeddruk verlaagt, het vet- en cholesterolgehalte en de bloedstolling regelt, suikerverlagende geneesmiddelen nemen. De arts zal die meestal snel opstarten nadat bij jou diabetes is vastgesteld. Doorgaans gebruikt hij dan metformine.
Is één geneesmiddel niet genoeg voor een goede controle van de suikerwaarden in je bloed, dan kan een ander geneesmiddel aan je behandeling worden toegevoegd. Als ook de combinatie van 2 of meerdere producten niet volstaat om goede suikerwaarden te bereiken, dan heb je insuline-injecties nodig (zie richtlijn “Insulinetherapie bij diabetes type 2" - wordt binnenkort gepubliceerd). We bespreken hier specifiek de geneesmiddelen die in geval van diabetes type 2 worden gebruikt om de suikerwaarden in het bloed te verlagen. De andere geneesmiddelen worden besproken in de richtlijn “Behandeling en opvolging bij diabetes type 2".

Metformine

In België is metformine beschikbaar onder de commerciële namen Glucophage®, Metformax® of Metformine®. Metformine is voor de meeste personen met diabetes de voorkeursbehandeling. Bij langdurig gebruik verlaagt metformine het risico op hart- en vaatzieken. Bovendien loop je met metformine geen risico op een hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel) en remt het een gewichtstoename. Een effect bekom je pas als de dosis voldoende hoog is. Je arts zal de dosis daarom geleidelijk aan opdrijven tot een voldoende hoge dosis is bereikt. Buikpijn is de meest hinderlijke bijwerking van metformine. Je mag geen metformine gebruiken als je last hebt van leverfalen of hartfalen, bij alcoholmisbruik of bij een erg slechte werking van de nieren.

Sulfonylureumderivaten

Sulonylureumderivaten zijn in België beschikbaar onder de namen Daonil®, Euglucon®, Gliclazide®, Uni diamicron®, Uni gliclazide®, Amarylle®, Glimepiride®, Glibenese®, Minidiab® en Glurenorm®. Bij langdurig gebruik verminderen ze de beschadiging van de kleine bloedvaten die bij diabetes kan ontstaan. Belangrijkste bijwerking is langdurige hypoglycemie. Dit wordt vaak gezien, vooral bij ouderen. Andere bijwerkingen zijn vrij zeldzaam, behalve een risico op gewichtstoename. Je mag geen sulfonylureumderivaten gebruiken als je nieren zeer slecht werken.

Gliniden (Repaglinide)

Repaglinide is in België beschikbaar onder de naam NovoNorm® of Repaglinide®. Het is een kortwerkend geneesmiddel dat vóór de maaltijd moeten worden ingenomen. Dit geneesmiddel zou minder vaak hypoglycemie veroorzaken dan de sulfonylureumderivaten, maar daarvoor bestaat geen overtuigend bewijs. Het wordt vooral gebruikt bij personen die hoge suikerwaarden hebben na de maaltijd, maar slechts een licht verhoogde suiker als ze nuchter zijn. Ook personen met matig nierfalen kunnen gliniden gebruiken.

DPP-IV-inhibitoren

DPP-IV-inhibitoren zijn in België beschikbaar onder de namen Trajenta®, Onglyza®, Januvia® en Galvus®. Er zijn geen belangrijke bijwerkingen gekend: ze veroorzaken geen hypoglycemie en er is geen effect op het lichaamsgewicht.

GLP-1-analogen

De GLP-1-analogen zijn in België beschikbaar onder de namen Bydureon®, Byetta®, Victoza® en Lyxumia®. Ze worden in het vetweefsel ingespoten, gewoonlijk één of twee keer per dag. Deze geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot een gewichtsvermindering. De belangrijkste bijwerking is misselijkheid. Ongeveer de helft van de personen heeft er last van. Ze kunnen in de plaats van insuline worden gebruikt wanneer het suikergehalte onvoldoende onder controle is na inname van andere geneesmiddelen.

Glitazonen (Pioglitazon)

Pioglitazon is in België beschikbaar onder de naam Actos®. Dit geneesmiddel vermindert het vetgehalte in de lever. Het heeft mogelijk ook een gunstig effect op hart- en vaatziekten. Het wordt vooral gebruikt voor personen met een grote buikomtrek en leververvetting. Personen met hartfalen mogen het niet nemen. Bij 5% van de personen treedt vochtophoping op. Er is geen risico op hypoglycemie. Wel kan er gewichtstoename zijn.

Meer weten?

Lees ook onze andere patiëntenrichtlijnen over diabetes:

- Diabetes: wat is het en hoe wordt de diagnose gesteld?
- Diabetes type 2: wat na de diagnose?
-
Diabetes: hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel)
- Diabetes type 2: behandeling en opvolging
- Diabetes type 2: gezonde eet- en leefgewoonten
- Zenuwaantasting (neuropathie) door diabetes

Bronnen

www.ebmpracticenet.be
www.domusmedica.be
www.bcfi.be
http://thuisarts.nl/diabetes-mellitus


Verschenen op 10/07/2014

Bedankt voor je feedback!

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief