Patrick Mullie Verschenen op 15/10/2019

In het nieuws

Je kent het wel: de temperatuur zakt een paar graden en binnen de kortste keren ben je verkouden. Uit onderzoek van de universiteit van Alabama blijkt echter dat je lichaam weerbaarder is tegen infecties als je meerdere tatoeages hebt.

Factcheck

Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat personen met veel tatoeages iets meer antistoffen in het speeksel hebben, wat wijst op een sterker immuunsysteem. Bij elke tatoeage wordt het immuunsysteem geprikkeld als reactie op de inkt. Of dat verschil enige impact heeft op het voorkomen van infecties, zoals een verkoudheid, werd echter niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of het plaatsen van tatoeages een invloed heeft op het immuunsysteem van het lichaam (1). Het immuunsysteem of afweersysteem beschermt het lichaam tegen vreemde indringers zoals bacteriën en virussen. Hoe sterker het immuunsysteem, hoe beter de bescherming.

De onderzoeksvraag werd uitgetest bij 24 vrouwen en 5 mannen tussen 18 en 47 jaar oud. In het speeksel van de vrijwilligers werden scheikundige stoffen gemeten, die aangeven hoe het lichaam reageert voor en na het plaatsen van een tatoeage. Uit die speekseltest werd de hoeveelheid immunoglobuline A (IgA) onderzocht, een antistof die het lichaam beschermt tegen indringers van buitenaf. Alle deelnemers lieten weten hoeveel tatoeages ze al hadden en hoelang het geduurd had om ze te laten zetten.

De onderzoekers stelden vast dat personen met veel tatoeages een sterker immuunsysteem hadden. Bij elke tatoeage wordt als reactie op de inkt het immuunsysteem geprikkeld. Daardoor zou het lichaam weerbaarder worden tegen infecties, zoals een verkoudheid.

Bron

(1) Lynn CD, Dominguez JT, DeCaro JA. Tattooing to "Toughen up": Tattoo experience and secretory immunoglobulin A. Am J Hum Biol. 2016 Sep 10;28(5):603-9.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek is een dwarsdoorsnedestudie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgrelaties kan aantonen. Verschillende factoren kunnen de resultaten van deze studie verstoren:

  • Ten eerste zijn mensen met meerdere tatoeages meestal ouder.
  • Een tweede punt is dat de deelnemers hoofdzakelijk vrouwen waren, waardoor je moeilijk conclusies kunt trekken voor mannen.
  • Ten derde lieten alle deelnemers hun tattoos plaatsen in erkende tatoeagecentra, met hoge hygiënische praktijken, wat niet altijd het geval is.
  • Een vierde punt is dat de studie niet aantoont dat de getatoeëerde deelnemers effectief minder infecties hadden. De onderzoekers veronderstelden dit omdat deze deelnemers iets meer antistoffen hadden in het speeksel.
  • Tot slot vormt de toepassing van deze bevindingen een probleem: twintig tatoeages laten plaatsen om een loopneus in de winter te vermijden lijkt weinig realistisch.

Het plaatsen van tatoeages is trouwens niet zonder gevaar. Zo werd al eerder onderzocht of mensen met tatoeages meer huidkankers ontwikkelen (2). Er werd geen duidelijk verband gevonden, al worden in de wetenschappelijke literatuur wel tattoo-gerelateerde huidkankers vermeld, vooral na gebruik van zwarte, blauwe en rode inkt.

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat personen met veel tatoeages iets meer antistoffen in het speeksel hebben, wat wijst op een sterker immuunsysteem. Bij elke tatoeage wordt het immuunsysteem geprikkeld als reactie op de inkt. Of dat verschil enige impact heeft op het voorkomen van infecties, zoals een verkoudheid, werd echter niet onderzocht.

Referenties

(2) Paprottka FJ, Krezdorn N, Narwan M, et al. Trendy Tattoos-Maybe a Serious Health Risk? Aesthetic Plast Surg. 2018 Feb;42(1):310-321.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief