Patrick Mullie Verschenen op 27/06/2019

In het nieuws

De meeste mensen kennen het fenomeen winterdepressie. Een zomerdepressie is veel minder bekend, maar kan even ernstig zijn als een depressie in de donkere dagen. Een dergelijke seizoensgebonden depressie is vaak tijdelijk, al kan het soms ook langer duren.

Factcheck

Depressieve gevoelens kunnen schommelen met de seizoenen. Een Canadese studie toont aan dat seizoensgebonden depressies meer jongeren dan ouderen treffen. Doorgaans treedt de dip in de winter op, maar het kan dus ook in de zomer voorkomen. Een mogelijke oorzaak is slechter slapen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Canadese onderzoekers gingen na of depressieve symptomen seizoensgebonden zijn. Ze verstuurden gevalideerde vragenlijsten om depressieve symptomen op te sporen naar 8.000 jongeren tussen 12 en 24 jaar en naar 45.000 ouderen (1).

Opmerkelijk is dat jongeren grotere variaties kenden in depressieve symptomen dan ouderen. Daar waar het aantal ouderen met depressieve gevoelens vrij constant was gedurende het jaar, piekten deze gevoelens bij jongeren tijdens de maanden november, december en februari, om nadien zeer laag te scoren in augustus en september.

Depressie gevoelens kunnen dus voorkomen in de zomer, maar eerder zelden. De auteurs besluiten dat depressieve gevoelens meer seizoensgebonden zijn bij jongeren. Het is opmerkelijk dat depressieve symptomen bij ouderen even veel voorkwamen in de zomer als in de winter.

Bron

(1) Lukmanji A, Williams JVA, Bulloch AGM, Bhattarai A, Patten SB. Seasonal variation in symptoms of depression: A Canadian population based study. J Affect Disord. 2019 Aug 1;255:142-149.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Om te kunnen spreken van een seizoensgebonden depressie, moeten de depressieve klachten minimaal twee jaar na elkaar in hetzelfde seizoen voorkomen, en dit gedurende minstens twee weken. De voornaamste klachten zijn somberheid, neerslachtigheid, verlies van interesse, slapeloosheid, gewichtsverlies en prikkelbaarheid. In België krijgt 20% van de vrouwen en 10% van de mannen ooit in hun leven met een vorm van depressie te maken.

Een veranderende hoeveelheid licht tijdens de verschillende seizoenen kan een verklaring zijn voor seizoensdepressies. Aangezien de dagen in de zomer langer duren, kan het normale dag- en nachtritme ontregeld zijn. Veel licht in de zomer kan ook zorgen voor een lagere aanmaak van het slaaphormoon melatonine, met slaapstoornissen als gevolg: wie slecht slaapt, heeft eerder last van sombere gevoelens.

Een ander probleem kan zijn dat sombere gevoelens op een stralende zomerse dag meer opvallen, omdat we op zo'n moment vrolijk horen te zijn.

Een laatste mogelijke verklaring is dat lichte zomerkledij onvolmaaktheden van een lichaam meer tot uiting brengen, waardoor sommigen zich minder goed in hun vel voelen in de zomermaanden. Dit laatste geldt zeker voor mensen met ‘body dysmorphic disorder’, die lijden aan een ingebeelde lelijkheid.

De Canadese studie was een dwarsdoorsnedestudie: de onderzoekers verkregen met andere woorden een momentopname van depressieve gevoelens. Dergelijke studies zijn interessant om relaties vast te stellen, maar ze kunnen geen oorzakelijke verbanden aantonen.

Conclusie

Depressieve gevoelens kunnen schommelen met de seizoenen. Een Canadese studie toont aan dat seizoensgebonden depressies meer jongeren dan ouderen treffen. Doorgaans treedt de dip in de winter op, maar het kan dus ook in de zomer voorkomen. Een mogelijke oorzaak is slechter slapen.

Sociale steun, het hele jaar door

Zomer of winter: sociale relaties en een sterk, ondersteunend netwerk zijn cruciaal voor onze mentale gezondheid. Als we ons verbonden en gesteund voelen met én door anderen, voelen we ons mentaal beter en veerkrachtiger.

Wist je dat sociale steun in twee richtingen werkt? Niet alleen steun krijgen, maar ook steun geven maakt ons mentaal sterker. Als je iemand helpt, ben je trots. Je ‘betekent’ iets voor iemand. Je voelt je sterker. En dat is dan weer goed voor je veerkracht.

Meer tips om je veerkracht te versterken
Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief