Patrick Mullie Verschenen op 10/08/2020

Bewering

Een mondmasker dragen beschermt ons niet alleen tegen covid-19, het confronteert sommige mensen met een onaangenaam probleem: een stinkende adem. Komt dit veel voor?

Factcheck

Door het dragen van een mondmasker worden sommige mensen geconfronteerd met een slechte adem. Uit eerdere studies (voor de coronacrisis) blijkt dat dit fenomeen voorkomt bij 2% tot 55% van de ondervraagden. In de meeste gevallen kan een goede mondhygiëne soelaas brengen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na hoe frequent een minder aangename ademgeur (halitose) voorkomt (1). Bij de meeste mensen veroorzaken bacteriën in de mond de onaangename ademgeur. Die bacteriën breken zwavelhoudende stoffen af in de mondholte. Andere mogelijke, maar zeldzame oorzaken van halitose zijn:

• infecties van de bovenste luchtwegen (bijv. verkoudheid of keelontsteking);

• maag-darmstoornissen;

• soms diabetes;

Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, voerden de onderzoekers een literatuurstudie uit. Ze vonden in totaal 13 studies op meer dan 380.000 deelnemers. In 7 studies rapporteerden de deelnemers zelf of ze een slechte adem haden. In 5 studies mat een waarnemer dit.

Gemiddeld kloeg 32% van de deelnemers van een slechte adem, maar dit varieerde van 2% tot 55% naargelang de studies. Er was weinig verschil in het voorkomen van halitose wanneer de deelnemers dit zelf opgaven, vergeleken met een meting door waarnemers, namelijk 29% versus 32%.

Opmerkelijk is dat een slechte adem minder voorkwam in landen met een hoger inkomen (29%), vergeleken met landen met een lager inkomen (40%). In studies gepubliceerd tussen 1995 en 2006 bedroeg het voorkomen van een slechte adem 19%. Recentere studies komen op 43%.

Bron

(1) Silva MF, Leite FRM, Ferreira LB, et al. Estimated prevalence of halitosis: a systematic review and meta-regression analysis. Clin Oral Investig. 2018;22(1):47-55.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen:

  • De deelnemers waren niet altijd representatief voor de bevolking. In veel gevallen werden deelnemers geselecteerd omwille van hun beschikbaarheid.
  • In veel studies rapporteerden de deelnemers zelf of ze een slechte adem hadden. Het is niet altijd eenvoudig om dit zelf waar te nemen zonder mondmasker. In veel gevallen is het de naaste omgeving die hierover opmerkingen maakt.
  • Een laatste punt is dat de socio-economische positie van de deelnemers een rol zou spelen. Dit werd echter niet individueel gemeten, maar wel op studieniveau. Landen met hoger inkomen werden vergeleken met landen met lager inkomen. Maar zelfs in landen met lagere inkomens zijn er mensen met een hoger inkomen en omgekeerd!

Een slechte adem kan natuurlijk sociale contacten afremmen. In de meeste gevallen kan een goede mondhygiëne soelaas brengen. Regelmatig naar de tandarts gaan, je tanden tweemaal per dag poetsen en een tongschraper gebruiken kunnen een slechte adem vermijden of beperken.

Conclusie

Door het dragen van een mondmasker worden sommige mensen geconfronteerd met een slechte adem. Uit eerdere studies (voor de coronacrisis) blijkt dat dit fenomeen voorkomt bij 2% tot 55% van de ondervraagden. In de meeste gevallen kan een goede mondhygiëne soelaas brengen.

Referenties

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/slechte-adem

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief