Marleen Finoulst Verschenen op 23/01/2024

In het nieuws

Borstvoeding is voortaan de norm bij de groeicurves voor baby’s. Tot nog toe waren deze curves voornamelijk gebaseerd op met flesjes gevoede kinderen. Baby’s die borstvoeding krijgen, zijn niet zo mollig. Ze groeien ietsje sneller en wegen minder. In De Standaard van 23 januari beweert lactatiedeskundige Christel Geebelen bovendien: ‘Borstvoeding beschermt tegen obesitas’

Factcheck

Baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen, zijn minder mollig. Kindjes die meteen flesjes krijgen, hebben vaker overgewicht. Overgewicht in het eerste levensjaar vergroot de kans op overgewicht en obesitas in het latere leven. In die zin is de uitspraak van de lactatiedeskundige waar. Toch spreken studies hierover elkaar tegen. De impact van borstvoeding op het gewicht en obesitas, speelt steeds minder mee naarmate iemand ouder wordt. Bovendien zijn niet alle kindjes die flesvoeding krijgen mollig.

Lees verder »
eerder waar

Waar komt dit nieuws vandaan?

Borstvoeding is het gezondste voor de zuigeling. Bovendien stijgt de populariteit van borstvoeding. In 2022 koos 82% van de moeders voor borstvoeding, schreef De Standaard op 23 januari 2024 (1). Baby's worden opgevolgd aan de hand van groeicurves (2). Die laten toe de groei van kindjes op te volgen aan de hand van gewicht, hoofdomtrek en lengte. De groeicurves waren tot eind 2023 gebaseerd op steekproeven bij kindjes die voornamelijk flesvoeding kregen, maar die kindjes zijn vaak molliger dan baby’s die borstvoeding krijgen. Vanaf dit jaar werden ze aangepast en zijn zuigelingen die borstvoeding krijgen de norm. Volgens lactatiedeskundige Christel Geebelen ‘beschermt borstvoeding tegen obesitas’ (1).

Bron

(1) Beel, Veerle. Baby’s hoeven niet zo mollig te zijn. De Standaard, 23/01/2024. Groeicurves Kind en Gezin na twintig jaar aangepast: baby’s hoeven niet zo mollig te zijn | De Standaard

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Borstvoeding heeft tal van voordelen in vergelijking met flesvoeding. Denk maar aan de aanwezigheid van antistoffen in moedermelk, die ook de baby tegen infecties kunnen beschermen. Dat borstvoeding mogelijk ook zou kunnen beschermen tegen obesitas, verdient extra aandacht. Veel kinderen worstelen met overgewicht en later met obesitas.

Wat zegt onderzoek hierover?

Wetenschappelijk onderzoek hierover is soms tegenstijdig

  • In een grote prospectieve studie over borstvoeding en overgewicht of obesitas, hadden baby’s die op 5 maanden overgewicht hadden, ook een duidelijk verhoogd risico op overgewicht op 7 jaar en 11 jaar.
    • De invloed van exclusief borstvoeding geven, had echter weinig impact op het voorkomen van overgewicht op 7 en 11 jaar (3). 
    • De invloed van borstvoeding op obesitas op latere leeftijd (lagere school) is nog moeilijker aantoonbaar, omdat te veel andere factoren het gewicht van het oudere kind beïnvloeden.
    • Bovendien zijn er ook kindjes die flesvoeding krijgen en geen overgewicht hebben.
  • Een literatuuroverzicht van 159 kleine studies over dit onderwerp vindt wel een duidelijke impact van borstvoeding op obesitas bij kinderen: bij 1- tot 9-jarigen zou dat 30% lager liggen wanneer het kind als zuigeling exclusief borstvoeding kreeg, rekening houdend met socio-economische factoren (4).

Conclusie

Baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen, zijn minder mollig. Kindjes die meteen flesjes krijgen, hebben vaker overgewicht. Overgewicht in het eerste levensjaar vergroot de kans op overgewicht en obesitas in het latere leven. In die zin is de uitspraak van de lactatiedeskundige waar. Toch spreken studies hierover elkaar tegen. De impact van borstvoeding op het gewicht en obesitas, speelt steeds minder mee naarmate iemand ouder wordt. Bovendien zijn niet alle kindjes die flesvoeding krijgen mollig.

Referenties

(2) https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/opvolging-groei-en-ontwikkeling

(3) Morgen CS, Larsson MW, Ängquist L et al. Overweight in childhood of exclusively breastfed infants with a high weight at 5 months. Matern Child Nutr. 2021 Jan;17(1):e13057. doi: 10.1111/mcn.13057.

(4) Horta B, Rollins N, Dias M et al. Systematic review and meta-analysis of breastfeeding and later overweight or obesity expands on previous study for World Health Organization. Acta Pediatrica 2022; June 1st

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief