Marleen Finoulst Verschenen op 03/07/2024

Door u gekozen

Een glas melk drinken als je per ongeluk vergif binnenkrijgt of als je kind iets giftigs ingeslikt heeft. Het is een hardnekkige fabel die al tientallen jaren de ronde doet.

Factcheck

Heb je per ongeluk een giftige stof ingeslikt, drink dan vooral geen melk. Melk versnelt de opname van gifstoffen in het bloed en kan je doen braken, wat soms vermeden moet worden. Bel het Antigifcentrum en handel volgens hun advies.

Lees verder »

Waar komt deze bewering vandaan?

In de naoorlogse periode werden arbeiders in verschillende bedrijven blootgesteld aan toxische stoffen, waaronder lood. Op veel plaatsen was het gebruikelijk om melk te geven als tegengif. Melktoediening bij ‘arbeid met vergiften’ zou lichamelijke schade voorkomen. In 1942 beveelt het medisch vakblad Journal of the American Medical Association melk zelfs aan als bescherming tegen loodvergiftiging aan arbeiders die met lood werken (1). De calcium uit de melk zou in het lichaam in competitie treden met lood, waardoor het lood minder wordt opgenomen, luidde de redenering.

De ontgiftende en compenserende werking van melk werd in de jaren 50 al ontkracht (2). Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 22 november 1952 spreekt van een ‘melkmythe’.

Bron

(1) Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Melk ter bescherming tegen zwaveloxide en lood.

Hoe moet je deze bewering interpreteren?

Melk is niet geschikt als tegengif. Integendeel, melk kan volgens het Antigifcentrum zelfs een tegenovergestelde reactie uitlokken, zoals braken. Bij iemand die een bijtend product heeft ingeslikt, kan braken de situatie erger maken (2). Bovendien versnelt melk de opname van stoffen in het bloed, wat zeker niet bevorderlijk is.

Wat dan wel?

Drink vooral veel water. Dat verdunt de giftige stof, zodat de concentratie die in het bloed terechtkomt lager ligt.

Het Rode Kruis-Vlaanderen geeft volgende aanbeveling bij vergiftiging door inslikken:

 • Bel altijd het Antigifcentrum: 070 245 245.
 • Volg het gegeven advies strikt op.
 • Bel 112 bij ernstige symptomen zoals:
 • Verleen verdere eerste hulp:
  • Controleer het bewustzijn, open de luchtweg en controleer de ademhaling.
  • Geef onmiddellijk hulp bij bewusteloosheid of ademstilstand.
  • Is het slachtoffer bewusteloos, maar ademt hij of zij normaal? Leg hem of haar dan in stabiele zijligging, liefst op de linkerzij.
  • Is reanimatie nodig? Doe dat dan zonder mond-op-mondbeademing. Geef enkel een hartmassage.
  • Reanimeer bij voorkeur niet in een kleine, gesloten ruimte. De ademlucht van het slachtoffer kan namelijk giftige stoffen bevatten!

Conclusie

Heb je per ongeluk een giftige stof ingeslikt, drink dan vooral geen melk. Melk versnelt de opname van gifstoffen in het bloed en kan je doen braken, wat soms vermeden moet worden. Bel het Antigifcentrum en handel volgens hun advies.

Referenties
Gerelateerde richtlijnen
Eerste hulp
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief