Marleen Finoulst Verschenen op 19/10/2023

In het nieuws

Volgens geruchten zou het Pfizer-covidvaccin kanker kunnen veroorzaken of bestaande kanker sneller doen groeien, in het bijzonder bloedkankers. Daarbij wordt er verwezen naar een Belgische studie bij muizen.

Factcheck

In een onderzoek bij 14 muizen, dat nieuw licht wilde werpen op het mechanisme tussen het Pfizer-covidvaccin en de zeldzame nevenwerking hartspierontsteking, ontwikkelde 1 muis onverwacht lymfeklierkanker (lymfoom). In dit onderzoek werd een zeer hoge dosis van het vaccin rechtstreeks in de bloedbaan van de muizen ingespoten. De Belgische hoofdonderzoeker liet weten dat de studie niet aantoont dat het vaccin kanker veroorzaakt of verergert en betreurt de foutieve interpretatie die circuleert op sociale media. Dat neemt niet weg dat de onderzoeksgroep een nieuwe studie gestart is om de relatie tussen covidvaccinatie en lymfeklierkanker onder de loep te nemen. Die studie is nog niet afgerond.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het bericht doet de ronde op sociale media en verwijst naar een studie met 14 muizen. Daarbij kreeg een deel van de proefdiertjes het Pfizer-covidvaccin direct ingespoten in de bloedbaan. Een ander deel kreeg een placebo (1). Een van de muizen die het vaccin kregen, ontwikkelde een bloedkanker, meer bepaald een lymfoom.

De Belgische studie had als doel het mechanisme van hartspierontsteking door toediening van een hoge dosis van het covid-vaccin te onderzoeken. Hartspierontsteking is een zeldzame, ernstige nevenwerking van dit vaccin.

Dat 1 muis kanker ontwikkelde, was onverwacht. Daarom werd er een apart artikel over gepubliceerd (1).

  • Daarin besloten de onderzoekers dat een mogelijk verband tussen het covidvaccin en lymfoom verdere aandacht verdient, maar dat een oorzakelijk verband hier niet is aangetoond.
  • Het bleek voldoende om de geruchtenmolen op gang te brengen.
Bron

(1) Eens S, Van Hecke M, Favere K, Tousseyn T, Guns PJ, Roskams T, Heidbuchel H. B-cell lymphoblastic lymphoma following intravenous BNT162b2 mRNA booster in a BALB/c mouse: A case report. Front Oncol. 2023 May 1;13:1158124. doi: 10.3389/fonc.2023.1158124.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

We kunnen een aantal opmerkingen maken bij deze bevinding:

  • De proefmuizen die gebruikt werden in de studie naar hartspierontsteking, worden vaak gebruikt in kankerstudies, precies omdat ze makkelijk lymfomen ontwikkelen.
  • Bovendien werd een hoge dosis van het vaccin rechtstreeks ingespoten in de bloedbaan: uitgedrukt in mensenmaat ging het om een 100 keer sterkere dosis dan een normale dosis.
  • Dat het vaccin werd ingespoten in het bloed en niet in de spieren zoals bij vaccinatie, kan ook een groot verschil maken.
  • De oorspronkelijke studie (1) was ook niet opgesteld om het verband tussen het covidvaccin en kanker te onderzoeken, maar om kennis te verwerven over de invloed van het vaccin op de hartspier en de ontwikkeling van een hartspierontsteking.

Een van de Belgische onderzoekers van de muizenstudie, Sander Eens van de Universiteit Antwerpen, vindt het erg jammer dat de resultaten foutief geïnterpreteerd worden en een eigen leven gingen leiden op sociale media: ‘Er is helemaal geen bewijs geleverd dat het Pfizer-covidvaccin snel kanker kan ontwikkelen’ (2).

De onderzoekers, waaronder Eens, zijn gestart met een nieuwe studie met 70 muizen om de relatie tussen het covidvaccin en kanker specifiek te onderzoeken.

Afgaande op de geregistreerde lijsten met nevenwerkingen van de covidvaccins bij mensen, zijn er op dit moment geen aanwijzingen over een toename van kanker, ook niet van lymfoom, na covidvaccinatie (3).

Conclusie

In een onderzoek bij 14 muizen, dat nieuw licht wilde werpen op het mechanisme tussen het Pfizer-covidvaccin en de zeldzame nevenwerking hartspierontsteking, ontwikkelde 1 muis onverwacht lymfeklierkanker (lymfoom). In dit onderzoek werd een zeer hoge dosis van het vaccin rechtstreeks in de bloedbaan van de muizen ingespoten. De Belgische hoofdonderzoeker liet weten dat de studie niet aantoont dat het vaccin kanker veroorzaakt of verergert en betreurt de foutieve interpretatie die circuleert op sociale media. Dat neemt niet weg dat de onderzoeksgroep een nieuwe studie gestart is om de relatie tussen covidvaccinatie en lymfeklierkanker onder de loep te nemen. Die studie is nog niet afgerond.

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief