Cebam Verschenen op 03/07/2018

In het nieuws

Vanaf 40 jaar ongeveer wordt het lastiger om van een depressie te herstellen, beweert de Nederlandse onderzoekster Roxanne Schaakxs naar aanleiding van een recent gepubliceerd Nederlands onderzoek.

Factcheck

Nederlandse onderzoekers hebben door patiënten van 18-88 jaar met een depressie gedurende twee jaar te volgen bevestigd dat het verloop van een depressie ongunstiger is voor mensen ouder dan 40 jaar. Een verklaring hiervoor is er niet.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Nederlandse onderzoekers wilden weten of er een verschil is tussen het verloop van een depressie bij jonge en oudere mensen. Ook wilden zij nagaan welke factoren de mogelijke verschillen zouden kunnen verklaren. Hiertoe volgenden zij ruim 1000 patiënten tussen de 18 en 88 jaar gedurende twee jaar, waarbij aan het begin van deze periode de diagnose depressie was gesteld (1). Vervolgens wilden de onderzoekers vier vragen beantwoorden. Is er nog sprake van een depressie na twee jaar? Was er sprake van chronische, aan de depressie gerelateerde symptomen voor meer dan 80% procent van de twee jaar? Hoe lang duurde het totdat de depressie verdwenen was? In hoeverre verschilde de ernst van de depressie gedurende de twee jaar?

De onderzoekers zagen dat hogere leeftijd een verband hield met een slechtere uitkomst op alle vier vragen. Ten opzichte van mensen jonger dan 40 jaar hadden mensen van 70 jaar of ouder bijvoorbeeld een twee- tot driemaal zo grote kans dat de depressie na twee jaar nog steeds aanwezig was.

De bevindingen bleven overeind als de onderzoekers rekening hielden met verschillende sociale en gezondheidsfactoren. Over een daadwerkelijke oorzaak van het verschil in beloop van depressie doen de onderzoekers daarom geen uitspraak. Wel suggereren zij dat geheugenproblematiek bij ouderen een rol zou kunnen spelen. 

Bron

(1) https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30166-4/fulltext

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is al langer bekend dat een depressie bij jongere en oudere mensen verschillend verloopt. Het huidige onderzoek heeft nu in een groter, goed opgezet onderzoek het beloop van depressie bij patiënten met leeftijden die soms wel 70 jaar verschilden kunnen vergelijken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat met de term ‘jongeren’ in het algemeen mensen tussen de 15-20 jaar worden bedoeld en dat het grootste gedeelte van deze groep niet is onderzocht.

Het is echter nog niet duidelijk waarom depressie bij ouderen minder gunstig verloopt. De huidige richtlijn maakt weinig onderscheid tussen leeftijd van patiënten bij de behandeling van depressie. Voor kinderen met een depressie is er wel een aparte richtlijn.

Conclusie

Nederlandse onderzoekers hebben door patiënten van 18-88 jaar met een depressie gedurende twee jaar te volgen bevestigd dat het verloop van een depressie ongunstiger is voor mensen ouder dan 40 jaar. Een verklaring hiervoor is er niet.

Referenties

Bron: DokterMedia.nl

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief