Cebam Verschenen op 26/12/2018

In het nieuws

Op basis van een onderzoek onder 354 volwassenen concludeert Carla Flik van de Universiteit Utrecht dat hypnotherapie effectief is voor de behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). De hypnotherapie kan met evenveel succes individueel én in groepsverband worden toegepast.

Factcheck

Deze Nederlandse studie toont aan dat sommige mensen met prikkelbaredarmsyndroom effectief kunnen geholpen worden met hypnotherapie. Daarbij maakt het niet uit of ze de hypnose in groep volgen of individueel. Of hypnose beter werkt dan andere therapieën voor een prikkelbare darm, werd niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het prikkelbaredarmsyndroom, ook bekend als spastisch colon, is een zeer vervelende aandoening gekenmerkt door buikkrampen, maag- en darmlast, obstipatie en diarree. Soms is PDS erg moeilijk te behandelen. Nederlandse onderzoekers, waaronder Carla Flik van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, wilden nagaan in hoeverre hypnose mensen met PDS kan helpen (1). Zowel in Nederland als in België wordt hypnotherapie aangeboden aan mensen met PDS. De Nederlandse onderzoekers rekruteerden een groep patiënten met hardnekkige PDS die hiervoor waren doorverwezen naar ziekenhuizen in Nederland. Ze deelden de patiënten in drie groepen in: groep 1 (150 personen) kreeg hypnotherapie in groep, groep 2 (150 personen) kreeg individuele hypnotherapie en groep 3 (54 personen) werd geholpen met voedingsadvies en uitleg over wat er bekend is over PDS. De laatste groep fungeerde dus als controlegroep. De personen uit de andere groepen kregen 6 hypnosesessies van 45 minuten per sessie gedurende 2 weken. Voor de start en na afloop vulden alle deelnemers vragenlijsten in over hun klachten. Drie maanden na de sessie meldden 40,8% van de personen die individuele hypnose hadden gekregen en 33,2% van de personen die in groep hypnose hadden gehad een duidelijke verbetering van hun klachten; in de controlegroep voelde slechts 16,7% zich beter. Na 9 maanden had nog steeds 40,8% en 49,5% van de respectievelijke hypnosegroepen minder last van hun PDS. In de controlegroep had slechts 22,6% minder last.

De onderzoekers besluiten dat hypnose, zowel individueel als in groep, helpt bij het verminderen van PDS-klachten.

Bron

(1) Flik CE, Laan W, Zuithoff NPA, et al. Efficacy of individual and group hypnotherapy in irritable bowel syndrome (IMAGINE): a multicentre randomised controlled trial The Lancet - Gastroenterology & Hepatology. Published online November 22 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerde studie, maar met enkele kanttekeningen. Als een kleine helft van de proefpersonen echt beterschap ervaart dankzij hypnose, betekent dit dat de andere helft dus geen verbetering ziet. Jammer is ook dat hypnotherapie niet vergeleken werd met cognitieve gedragstherapie, noch met medicatie, wat ook gebruikt wordt voor de behandeling van PDS. We weten dus niet of hypnose beter werkt dan andere therapieën.

Nog opvallend: uit de vragenlijsten kon worden opgemaakt dat de ernst van de symptomen in werkelijkheid weinig verschilde tussen de hypnose- en controlegroepen, maar dat mensen dankzij de hypnose schijnbaar beter konden omgaan met hun klachten, waardoor ze er minder last van hadden. Iets wat ook wordt nagestreefd met cognitieve gedragstherapie.

Ten slotte brak een niet onbelangrijk aantal de therapie vroegtijdig af.

Conclusie

Deze Nederlandse studie toont aan dat sommige mensen met prikkelbaredarmsyndroom effectief kunnen geholpen worden met hypnotherapie. Daarbij maakt het niet uit of ze de hypnose in groep volgen of individueel. Of hypnose beter werkt dan andere therapieën voor een prikkelbare darm, werd niet onderzocht.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/hypnotherapy-may-offer-relief-ibs-symptoms/

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief