Cebam Verschenen op 07/03/2019

In het nieuws

Het MBR-vaccin dat beschermt tegen mazelen, bof en rubella veroorzaakt geen autisme. Wetenschappers ontkrachten nogmaals, met nieuw bewijsmateriaal, de controversiële theorie van de anti-vaccinatiebewegingen.

Factcheck

Van het mazelenbofrubella-vaccin krijg je geen autisme. Reeds vele studies ontkrachtten deze theorie uit 1998 en deze nieuwe studie bevestigt het opnieuw. Vraag is of het de anti-vaxxers zal overtuigen: voor sommige mensen gaat geloof boven verstand. Meer onderzoek is nodig naar hoe je mensen die geloven dat vaccins schadelijk zijn, wel zou kunnen geruststellen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze zoveelste studie, die bewijs levert dat het MBR-vaccin geen autisme veroorzaakt, werd zopas gepubliceerd in het toonaangevend tijdschrift Annals of Internal Medicine (1). Een totaal van 657,461 kinderen werden geïdentificeerd via het Deense bevolkingsregister. Ze werden opgevolgd tussen 2000 en 2013. De meerderheid werd gevaccineerd met het MBR-vaccin, slechts 5% werd niet gevaccineerd. In totaal ontwikkelden 6517 kinderen autisme, ongeveer één op 100. 

Er werd geen verschil gevonden tussen het aantal kinderen met autisme bij de gevaccineerde groep en bij de niet-gevaccineerde groep. Bij deze analyse werd ook rekening gehouden met een aantal andere factoren die het risico op het ontwikkelen van autisme zouden kunnen verhogen zoals vroegtijdige geboorte en een laag geboortegewicht.

Bron

A Hviid, JV Hansen, M Frisch, et al. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Annals of Internal Medicine. Published online March 5 2019

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De theorie dat het MBR-vaccin autisme zou veroorzaken is ontstaan na een studie van onder andere de Britse arts Andrew Wakefield in 1998. Deze studie onderzocht 12 kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 9 van deze kinderen hadden autisme en 8 ouders waren ervan overtuigd dat het autisme was ontstaan vlak na de toediening van het MBR-vaccin. Het was dus eigenlijk geen echte studie, enkel een beschrijving van wat 8 ouders dachten. Ondertussen is de hoofdonderzoeker van die bewuste studie geschorst als arts. Ook de andere onderzoekers hebben zich reeds lange tijd teruggetrokken en steunen hun eigen theorie uit 1998 niet meer. Het oorsponkelijke onderzoeksartikel werd teruggetrokken en er volgde een rechtzetting in het tijdschrift dat het initieel uitbracht. Iets wat enkel gedaan wordt als er grove fouten gevonden worden.

In de 9 jaar volgend op de publicatie van het Wakefield-artikel zijn er verschillende echte studies met een veel groter aantal deelnemende kinderen uitgevoerd die aantonen dat er geen verband is tussen mazelenvaccin en autisme. Net zoals deze nieuwe studie. Of het de anti-vaxxers zal overtuigen is zeer de vraag. Wetenschappers kunnen dit blijven onderzoeken, met steeds grotere groepen mensen, en altijd dezelfde uitkomst. Voor een aantal mensen is het geloof dat vaccins schadelijk zijn boven het verstand te gaan.

Conclusie

Van het mazelenbofrubella-vaccin krijg je geen autisme. Reeds vele studies ontkrachtten deze theorie uit 1998 en deze nieuwe studie bevestigt het opnieuw. Vraag is of het de anti-vaxxers zal overtuigen: voor sommige mensen gaat geloof boven verstand. Meer onderzoek is nodig naar hoe je mensen die geloven dat vaccins schadelijk zijn, wel zou kunnen geruststellen.

Referenties


Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief