bewerkt door Patrick Mullie Verschenen op 05/11/2019

In het nieuws

Medicinale cannabis wordt meer en meer gebruikt bij chronische pijn, epilepsie en depressie. Een studie kon echter niet aantonen dat cannabis een rol kan spelen in de behandeling van mentale gezondheidsproblemen.

Factcheck

Onderzoekers verzamelden alle studies die het effect van medicinale cannabis bij de behandeling van mentale gezondheidsproblemen onderzocht hebben. Er is geen bewijs dat medicinale cannabis nuttig kan zijn bij depressies, syndroom van Tourette, ADHD, posttraumatische stress en psychose. Er werden wel veel nevenwerkingen gerapporteerd.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers uit Australië en Engeland gingen na of het gebruik van medicinale cannabis een positief effect kan hebben bij mentale gezondheidsproblemen (1). De onderzoekers voerden hiervoor een literatuurstudie uit: in de wetenschappelijke literatuur zochten ze naar alle studies die medicinale cannabis gebruikten bij de behandeling van mentale gezondheidsproblemen. Ze vonden in totaal 83 studies, waarvan 40 interventiestudies en 43 observatiestudies. Medicinale cannabis werd in deze onderzoeken gebruikt bij depressies, angstsymptomen, syndroom van Tourette, ADHD, post-traumatische stress en psychose.

Uit de studies bleek dat medicinale cannabis angstsymptomen lichtjes kon doen afnemen, maar geen bewezen effect had op andere mentale gezondheidsproblemen. Vergeleken met een nepmiddel hadden cannabisgebruikers dubbel zoveel last van nevenwerkingen, waardoor ze de behandeling moesten onderbreken.

De onderzoekers besloten enerzijds dat er weinig interventiestudies zijn die de rol van medicinale cannabis bij mentale gezondheidsproblemen hebben onderzocht, en anderzijds dat er veel nevenwerkingen gerapporteerd worden bij het gebruik van medicinale cannabis.

Bron

(1) Black N, Stockings E, Campbell G, et al. Cannabinoids for the treatment of mental disorders and symptoms of mental disorders: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2019 Oct 25. pii: S2215-0366(19)30401-8.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een literatuurstudie van hoge kwaliteit, verschenen in The Lancet, een befaamd wetenschappelijk tijdschrift. De onderzoekers verzamelden op objectieve wijze al het studiemateriaal om tot een conclusie te komen. Zo’n systematisch literatuuroverzicht staat wetenschappelijk sterker dan één enkele studie die toevallig iets vaststelt.

De onderzoekers gingen ook de mogelijke nevenwerkingen na van een behandeling met medicinale cannabis. Omdat medicinale cannabis in bijna alle studies werd toegevoegd aan een klassieke behandeling, is het moeilijk om conclusies te trekken: in dergelijke omstandigheden heeft cannabis geen bijkomend voordeel. Bovendien was de kwaliteit van de opgenomen studies zeer laag, wat de kans op fouten kan verhogen.

Dit literatuuroverzicht geeft de stand van zaken weer over het gebruik van medicinale cannabis bij mentale gezondheidsproblemen: studies tonen geen positief effect aan en er zijn veel nevenwerkingen. De onderzoekers konden geen onderscheid maken tussen hoge of lage concentratie aan tetrahydrocannabinol, het actieve bestanddeel in cannabis.

Conclusie

Onderzoekers verzamelden alle studies die het effect van medicinale cannabis bij de behandeling van mentale gezondheidsproblemen onderzocht hebben. Er is geen bewijs dat medicinale cannabis nuttig kan zijn bij depressies, syndroom van Tourette, ADHD, posttraumatische stress en psychose. Er werden wel veel nevenwerkingen gerapporteerd.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/mental-health/study-on-the-treatment-of-mental-health-conditions-using-medical-cannabis/

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief