Sanne Boonen Verschenen op 03/01/2019

In het nieuws

Bepaalde vaccins worden aangeraden tijdens de zwangerschap, terwijl andere niet gegeven mogen worden. Wat is veilig en wat is noodzakelijk?

Factcheck

Vaccinatie tegen griep en kinkhoest is veilig en zeer nuttig tijdens de zwangerschap. Je beschermt er je ongeboren kindje mee. Vaccinatie tegen rodehond (rubella) gebeurt beter niet tijdens de zwangerschap, omdat dit vaccin levende, afgezwakte rodehondvirussen bevat.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Momenteel wordt in België enkel vaccinatie tegen kinkhoest en griep aanbevolen tijdens de zwangerschap. Onderzoek heeft aangetoond dat het toedienen van geïnactiveerde vaccins (op basis van gedode virussen of bacteriën) tijdens de zwangerschap volkomen veilig is en dus niet schadelijk voor de zwangere vrouw noch voor het ongeboren kind (1).

Recente studies waarin grote groepen zwangere vrouwen werden opgevolgd na inenting met een kinkhoest- of een griepvaccin toonden geen onverwachte bijwerkingen. Het effect van de vaccinaties bleek even groot bij zwangere als bij niet-zwangere vrouwen: de bescherming tegen griep en kinkhoest is dus even goed. Bovendien hebben zowel kinkhoest- als griepvaccinatieprogramma’s tijdens de zwangerschap bewezen dat ze ziekte en ziekenhuisopnames doen dalen of voorkomen bij zowel zwangere vrouwen als jonge zuigelingen.

Bron

(1) Munoz FM et al. Safety and immunogenicity of tetanus diphtheria and acellular pertussis (Tdap) immunization during pregnancy in mothers and infants: a randomized clinical trial. Jama. 2014; 311:1760-1769.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er bestaan vaccins die levende, verzwakte virussen of bacteriën bevatten en andere die geïnactiveerde (gedode) virussen of bacteriën bevatten. Veiligheidshalve worden enkel deze laatste toegediend tijdens de zwangerschap. Het griep- en kinkhoestvaccin behoren tot deze groep.

Griepvaccinatie wordt aanbevolen voor elke vrouw die zwanger is tijdens de ‘winterperiode’ (oktober tot en met april), en is mogelijk vanaf het eerste zwangerschapstrimester. De vaccinatie tegen kinkhoest wordt tussen de 24 en 32 weken zwangerschap gegeven. Vaccinatie van de omgeving is ook belangrijk: de partner, grootouders en andere personen die op de pasgeboren baby zullen passen, krijgen ook best een kinkhoestvaccin (2). Omdat kinkhoest zeer ernstig kan zijn bij zeer kleine kinderen (ze krijgen zelf pas hun eerste vaccin op 8 weken), wordt alles in het werk gesteld om besmetting te vermijden.

Vaccins met verzwakte levende virussen of bacteriën geeft men niet tijdens de zwangerschap, maar soms vooraf als er een kinderwens is. Een voorbeeld hiervan is het vaccin tegen rodehond (rubella). Dit zit samen met mazelen en bof in één vaccin. Vrouwen met een zwangerschapswens worden door middel van een bloedafname gecontroleerd op antistoffen voor rodehond. Hebben ze geen antistoffen, dan wordt vaccinatie (2 spuitjes met een tussenpoos van 4 weken) aanbevolen en wordt de vrouw best niet zwanger in de 4 weken die volgen op de laatste inenting.

Vaccins behoren tot de veiligste beschikbare medische producten. Ze worden pas toegediend na jarenlange wetenschappelijke studies en testen. Er is op dit ogenblik voor geen enkel vaccin (ook niet voor de levende vaccins) enige aanwijzing dat het schadelijk is voor de ongeboren baby.

Conclusie

Vaccinatie tegen griep en kinkhoest is veilig en zeer nuttig tijdens de zwangerschap. Je beschermt er je ongeboren kindje mee. Vaccinatie tegen rodehond (rubella) gebeurt beter niet tijdens de zwangerschap, omdat dit vaccin levende, afgezwakte rodehondvirussen bevat.

Referenties
Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief