Marleen Finoulst Verschenen op 27/02/2023

In het nieuws

Tijdens een congres van Amerikaanse hartspecialisten werd een studie voorgesteld die uitgebreid de pers haalde. De conclusie van het onderzoek luidde dat wie goed slaapt, langer zou leven. Meer nog, 8% van alle overlijdens zou gelinkt zijn aan slechte slaapgewoonten. Klopt dat?

Factcheck

Een grootschalig slaaponderzoek toont aan dat een goede slaapkwaliteit een impact heeft op je levensduur. Goed en lang genoeg slapen zou je risico op chronische ziekten en ongevallen verminderen. Slecht slapen kunnen we als een risicofactor beschouwen voor gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse wetenschappers includeerden voor hun onderzoek, dat nog gepubliceerd moet worden, gegevens van 172.321 personen (1):

 • Deze deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 50 jaar, en 54% van hen was vrouw.
 • De personen namen deel aan het nationaal gezondheidsonderzoek tussen 2013 en 2018.
  • Dat is een uitgebreide bevraging die jaarlijks georganiseerd wordt door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.
  • De vragenlijst bevat vragen over slaapgewoonten en slaapkwaliteit.

De onderzoekers linkten deze gegevens aan het nationale overlijdensregister:

 • Ze volgden de deelnemers gemiddeld gedurende 4,3 jaar op.
 • In die periode overleden er 8.681.
Link tussen slaapkwaliteit en levensduur

De wetenschappers evalueerden de slaapkwaliteit van de deelnemers aan de hand van 5 factoren:

 • ideale slaapduur van 7 à 8 uur per nacht;
 • minder dan 2 keer per week moeilijk in slaap vallen;
 • minder dan 2 keer per week moeilijk kunnen doorslapen;
 • geen slaapmedicatie gebruiken;
 • zich gedurende minstens 5 keer per week goed uitgerust voelen ’s ochtends.

Elke factor kreeg een score 0 of 1. De maximale score 5 wees op een zeer goede slaapkwaliteit:

 • De deelnemers die 5 haalden, leefden langer in vergelijking met deelnemers met lagere scores.
 • Ook wanneer de onderzoekers factoren zoals roken, alcoholconsumptie, chronische ziekte en lagere socio-economische status in rekening brachten, was er een verband tussen goed slapen en langer leven.
 • In vergelijking met personen met scores 0 en 1, hadden personen met score 5 minder kans om vroegtijdig te sterven door:
  • alle oorzaken (30% minder kans);
  • hart- en vaatziekten (21% “ “);
  • kanker (19% “ “);
  • ongevallen, infecties en chronische ziekten van het zenuwstelsel zoals parkinson of dementie (40% “ “).
 • Het gunstig effect was dubbel zo groot voor mannen als voor vrouwen.
Bron

(1) Qian. Low-risk Sleep Patterns, Mortality, and Life Expectancy at Age 30 Years: A Prospective Study of 172,321 U.S. Adults.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Een nadeel van dit nieuw onderzoek is dat de informatie verzameld werd via enquêtes. Deze zijn minder betrouwbaar dan wetenschappelijke metingen.

Verder geven de onderzoekers aan dat er nog heel wat onderzoek nodig is om bepaalde zaken te verklaren, waaronder de man-vrouw-verschillen.

Een aantal mogelijke effecten werden al beschreven in andere studies:

Je kan het belang van een goede slaapkwaliteit voor je gezondheid niet onderschatten.

Slaap je slecht? Lees in onze patiëntenrichtlijn wat je daaraan kan doen.

Conclusie

Een grootschalig slaaponderzoek toont aan dat een goede slaapkwaliteit een impact heeft op je levensduur. Goed en lang genoeg slapen zou je risico op chronische ziekten en ongevallen verminderen. Slecht slapen kunnen we als een risicofactor beschouwen voor gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden.

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief