Patrick Mullie Verschenen op 05/06/2024

In het nieuws

Onze reukzin zou weleens het geheim kunnen zijn in de strijd tegen depressies, meldt Het Nieuwsblad. Mensen met een depressie hebben namelijk problemen met hun geheugen. En geuren helpen om herinneringen op te roepen.

Factcheck

Een Amerikaanse studie vindt dat het aanbieden van geurprikkels aan mensen met een depressie helpt om persoonlijke herinneringen op te roepen. Of geuren helpen om een negatieve stemming om te buigen, is daarmee niet aangetoond. De studie onderzocht niet of de deelnemers zich daadwerkelijk minder depressief voelden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Volgens Het Nieuwsblad kunnen bepaalde geuren helpen om een depressie te behandelen (1). De krant verwijst hiervoor naar een studie van de Amerikaanse universiteit van Pittsburgh. De wetenschappers gingen na of bepaalde geuren helpen om het geheugen te activeren (2). Depressie wordt namelijk geassocieerd met tekorten in het autobiografisch geheugen (waar de herinneringen aan je persoonlijke leven zitten). Aangepaste geuren zouden de herinneringen directer kunnen stimuleren en op die manier helpen bij het behandelen van een depressie.

32 volwassenen van gemiddeld 30 jaar die leden aan een depressie, deden mee aan de studie:

  • De helft van de deelnemers kreeg woordjes zoals wijn, zeep, lavendel … voorgeschoteld.
  • De andere helft werd blootgesteld aan de geuren die die woorden oproepen.
  • 68% van de deelnemers die aan de geuren werden blootgesteld, kon zich achteraf meer persoonlijke ervaringen herinneren.
  • Bij de groep die alleen de woorden zag, was dat 52%.

De wetenschappers besluiten dat geursignalen meer herinneringen oproepen dan woordsignalen, en dat geursignalen interessant kunnen zijn om mensen met een depressie te ondersteunen.

Bron

(1) Van Puymbroeck C. Geuren kunnen helpen om depressie te behandelen, stelt studie. Het Nieuwsblad. 12 april 2024.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Geuren kunnen inderdaad bepaalde delen van de hersenen activeren die instaan voor emoties en genot. Door die hersendelen te activeren, zou de focus op negatieve gebeurtenissen en gevoelens kunnen verminderen. Bij depressies is er juist de neiging om negatieve gebeurtenissen en gevoelens de overhand te geven.

Maar of geuren echt helpen bij depressies, kan je uit dit onderzoek niet afleiden. Er is namelijk niet onderzocht of de deelnemers minder depressief waren. Met 32 deelnemers was de studie ook beperkt. Een herhaling van de studie door een andere onderzoeksgroep zou interessant zijn alvorens conclusies te trekken.

Het verband tussen geurverlies en een depressieve stemming is al vaker onderzocht (3). De vraag blijft of het verbeteren van het reukvermogen ook de stemming kan verbeteren. Laat staan of het helpt bij depressie.

Conclusie

Een Amerikaanse studie vindt dat het aanbieden van geurprikkels aan mensen met een depressie helpt om persoonlijke herinneringen op te roepen. Of geuren helpen om een negatieve stemming om te buigen, is daarmee niet aangetoond. De studie onderzocht niet of de deelnemers zich daadwerkelijk minder depressief voelden.

Referenties
  • (2) Leiker EK, Riley E, Barb S, et al. Recall of Autobiographical Memories Following Odor vs Verbal Cues Among Adults With Major Depressive Disorder. JAMA Netw Open. 2024;7(2):e2355958.
  • (3) Sabiniewicz A, Hoffmann L, Haehner A, Hummel T. Symptoms of depression change with olfactory function. Sci Rep. 2022;12(1):5656.
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief