Marleen Finoulst Verschenen op 11/06/2024

In het nieuws

Zweeds onderzoek suggereert voorzichtig dat tatoeages weleens een risicofactor kunnen zijn voor het ontwikkelen van lymfeklierkanker. Maar meer onderzoek is hard nodig. Dat schreef de website Scientias.nl op 9 juni 2024.

Factcheck

Een nieuwe Zweedse studie vindt dat personen met een tatoeage een licht verhoogd risico lopen op lymfeklierkanker. De aard van de studie laat niet toe te stellen dat het een oorzakelijk verband is, het kan net zo goed toevallig zijn. Pigmenten gebruikt bij tattoos blijven niet altijd in de huid zitten, maar komen in het lichaam terecht. Sommige zijn kankerverwekkend, maar een duidelijk verband met kanker is tot nog toe niet gevonden. Meer onderzoek blijft nodig.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Steeds meer mensen laten tatoeages zetten, vaak op jonge leeftijd. Over de impact van de ingebrachte pigmenten op de gezondheid is al veel inkt gevloeid.

  • Bij het zetten van een tattoo wordt een cocktail van pigmenten ingebracht, waarvan sommige mogelijk kankerverwekkend zijn.
  • De inkt van een tatoeage blijft nooit volledig in de huid zitten. Een gedeelte dringt doorheen de huidlagen en komt in de lymfecirculatie terecht.

Zweedse onderzoekers gingen na hoeveel mensen tussen 20 en 60 jaar tussen 2007 en 2017 een kwaadaardig lymfoom ontwikkelden (in totaal 2.938) en vergeleken hen met een overeenkomstige controlegroep, maar zonder lymfoom.

  • Alle deelnemers vulden vragenlijsten in over hun levensstijl en over eventuele tatoeages.
  • Van de personen met lymfeklierkanker had 21% een tattoo, tegenover 18% van de personen zonder lymfeklierkanker (1). Omgerekend kan je stellen dat personen met een tatoeage 21% meer risico lopen op een lymfoom.
Bron

(1) Kraaijvanger, C. Tatoeages wellicht gevaarlijker dan gedacht: mogelijk verband gevonden tussen lymfeklierkanker en tattoo. Scientias.nl. 9 juni 2024.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een epidemiologische studie. Dat soort studie zoekt verbanden in bevolkingsgroepen, maar geeft geen informatie over de aard van het verband. Het onderzoek laat dus niet toe te stellen dat het verband een oorzakelijk verband is. Het kan best een toevallig verband zijn. Dat laatste is het meest waarschijnlijke, omdat de plaats van het lymfoom niet overeenstemt met de plaats van de tattoo.

Een andere eigenaardigheid is dat het risico enkel toenam binnen de 2 jaar na het plaatsen van de tatoeage. Bij tattoos geplaatst tussen 2 en 11 jaar geleden was het risico op lymfoom lager dan gemiddeld en bij tattoos ouder dan 11 jaar bleek het risico weer te stijgen.

De onderzoekers vonden geen verband met de grootte van de tatoeage, noch met de gebruikte pigmenten (zwart of gekleurd).

Er is al heel wat onderzoek verricht naar de relatie tussen tatoeages en kanker, maar wetenschappers zijn er nog niet uit.

In 2022 gaf het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan dat het risico op kanker door tatoeages heel klein is. Het varieert van 1 op 10.000 tot 1 op 1 miljoen (3).

Conclusie

Een nieuwe Zweedse studie vindt dat personen met een tatoeage een licht verhoogd risico lopen op lymfeklierkanker. De aard van de studie laat niet toe te stellen dat het een oorzakelijk verband is, het kan net zo goed toevallig zijn. Pigmenten gebruikt bij tattoos blijven niet altijd in de huid zitten, maar komen in het lichaam terecht. Sommige zijn kankerverwekkend, maar een duidelijk verband met kanker is tot nog toe niet gevonden. Meer onderzoek blijft nodig.

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief