Patrick Mullie Verschenen op 09/06/2022

In het nieuws

Een Koreaanse studie toont aan dat er een nauw verband is tussen tandenpoetsen en je bloeddruk. Hoe meer je je tanden poetst, hoe lager je bloeddruk blijkt. Klopt dat?

Factcheck

Koreaanse onderzoekers stellen vast dat mensen die vaak hun tanden poetsen een lagere bloeddruk hebben. Daaruit besluiten dat tandenpoetsen je bloeddruk verlaagt, is kort door de bocht. Een oorzakelijk verband is immers niet aangetoond. Wat wel is vastgesteld, is dat personen met een goede mondhygiëne vaker gezonde eet- en leefgewoonten en een normaal gewicht hebben: factoren die de kans op een hoge bloeddruk, en dus hart- en vaatziekten, verlagen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Koreaanse onderzoekers gingen na of regelmatig je tanden poetsen een invloed kan hebben op je bloeddruk (1). Onderzoek toont aan dat een tandvleesontsteking (parodontitis) je risico op hart- en vaatziekten kan doen stijgen. De wetenschappers opperen de hypothese dat niet een tandvleesontsteking hart- en vaatziekten kan veroorzaken, maar wel een hoge bloeddruk door een gebrekkige mondhygiëne. Die zou zelfs voor het optreden van een tandvleesontsteking tot hart- en vaatziekten kunnen leiden.

De Koreaanse wetenschappers voerden een cohortstudie uit. Bijna 20.000 deelnemers werden gedurende een tweetal jaar opgevolgd. De onderzoekers gingen na:

  • hoe vaak de deelnemers hun tanden poetsten;
  • wat hun bloeddruk was.

De onderzoekers stelden vast dat hoe vaker mensen hun tanden poetsen, hoe lager hun bloeddruk was. Ze besluiten dat, wanneer je niet regelmatig je tanden poetst, je risico op een hoge bloeddruk verhoogt. Dat staat volgens hen los van een tandvleesontsteking.

Bron

(1) Choi HM, Han K, Park YG, et al. Associations Among Oral Hygiene Behavior and Hypertension Prevalence and Control: The 2008 to 2010 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. J Periodontol. 2015 Jul;86(7):866-73. doi: 10.1902/jop.2015.150025. Epub 2015 Mar 5. PMID: 25741579.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het verband tussen een tandvleesontsteking en hart- en vaatziekten werd al in meerdere wetenschappelijke studies vastgesteld. Een recente literatuurstudie toonde aan dat het aantal hart- en vaatziekten met 20% steeg bij personen die met een tandvleesontsteking kampten (2). Daarvoor zijn verschillende verklaringen, zoals:

  • ontstekingen door bepaalde mondbacteriën;
  • de afgifte van toxische stoffen door deze mondbacteriën.

Een verklaring zoeken tussen tandenpoetsen en hart- en vaatziekten is nogal naïef. Het verband tussen de frequentie van poetsen en de bloeddruk is waarschijnlijk geen oorzakelijk verband. Studies tonen aan dat bepaald gedrag vaker voorkomt in combinatie met een slechte mondhygiëne, en dat dit gedrag het risico op hart- en vaatziekten zou kunnen verhogen:

  • Zo toonden onderzoekers aan dat een lage socio-economische status en obesitas vaker samengaan met een slechte mondhygiëne, in tegenstelling tot een hogere socio-economische status en een goede fysieke conditie (3).
  • Mondhygiëne is eerder een teken van gezondere eet- en leefgewoonten, die op zich een gunstige invloed hebben op hart- en vaatziekten.

Conclusie

Koreaanse onderzoekers stellen vast dat mensen die vaak hun tanden poetsen een lagere bloeddruk hebben. Daaruit besluiten dat tandenpoetsen je bloeddruk verlaagt, is kort door de bocht. Een oorzakelijk verband is immers niet aangetoond. Wat wel is vastgesteld, is dat personen met een goede mondhygiëne vaker gezonde eet- en leefgewoonten en een normaal gewicht hebben: factoren die de kans op een hoge bloeddruk, en dus hart- en vaatziekten, verlagen.

Referenties
  • (2) Larvin H, Kang J, Aggarwal VR, et al. Risk of incident cardiovascular disease in people with periodontal disease: A systematic review and meta-analysis. Clin Exp Dent Res. 2021 Feb;7(1):109-122. doi: 10.1002/cre2.336. Epub 2020 Oct 30. PMID: 33124761; PMCID: PMC7853902.
  • (3) Schmidt J, Vogel M, Poulain T, Kiess W, Hirsch C, Ziebolz D, Haak R. Association of Oral Health Conditions in Adolescents with Social Factors and Obesity. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 2;19(5):2905. doi: 10.3390/ijerph19052905. PMID: 35270598; PMCID: PMC8910061.
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief