Nina Van Den Broecke Verschenen op 25/05/2022

In het nieuws

Mensen met hartfalen krijgen het advies hun zoutinname te beperken. Nochtans bestaat er in de wetenschappelijke wereld discussie over de zin of onzin van deze maatregel. Een internationaal team van onderzoekers probeert duidelijkheid te scheppen.

Factcheck

De tijd van de strenge zoutbeperking bij mild en ernstig hartfalen is voorbij. Het lijkt niet zinvol om je zoutinname bij hartfalen strenger te beperken dan wat voor de gezonde bevolking geldt (5 à 6 gram per dag). Volgens een nieuwe internationale studie zou het de kans op een hart- en vaatprobleem, zoals een hartinfarct of beroerte, niet verkleinen, maar mogelijk wel de levenskwaliteit lichtjes verbeteren.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

We spreken van hartfalen wanneer het hart niet krachtig genoeg meer pompt, als gevolg van aderverkalking, hoge bloeddruk, een hartritmestoornis of een lekkende hartklep. Volgens de richtlijn moeten mensen met hartfalen zout beperken tot 5 à 6 gram per dag. Toch bestaat er discussie over het nut van dat advies.

Internationale onderzoekers gingen in 6 verschillende landen (Australië, Canada, Chili, Colombia, Mexico en Nieuw-Zeeland) na of een zoutarm dieet zinvol is voor mensen met een milde tot ernstige vorm van hartfalen (1). Aan het onderzoek namen 806 volwassenen (van wie 2/3 mannen) deel. De gemiddelde leeftijd was 67 jaar. Alle deelnemers leden bij de start van de studie aan hartfalen en werden hiervoor behandeld. Ze werden willekeurig ingedeeld in twee groepen:

 • De interventiegroep (397 deelnemers) kreeg een zoutarm dieet voorgeschreven.
  • Ze kregen gedurende 12 maanden heel wat begeleiding om dit goed in de praktijk te brengen.
  • Hun zoutinname daalde van 5,7 gram naar 4 gram per dag.
 • De controlegroep (409 deelnemers) kreeg enkel het advies om hun zoutinname te beperken.
  • De deelnemers werden hier niet extra in ondersteund.
  • Hun zoutinname daalde lichtjes van 5,3 gram naar 5,2 gram per dag.

Gedurende een periode van 12 maanden registreerden de onderzoekers hoeveel deelnemers met hartproblemen opgenomen werden in het ziekenhuis of overleden. In de interventiegroep ging het over 15% van de deelnemers, tegenover 17% in de controlegroep.

De auteurs concluderen dat een zoutbeperking de kans op een hart- of vaatprobleem niet verkleint. De levenskwaliteit van de deelnemers leek wel licht verbeterd en ze leken minder snel klachten te hebben.

Bron

(1) Ezekowitz, J. A., Colin-Ramirez, E., Ross, H., Escobedo, J., Macdonald, P., Troughton, R., ... & Pandey, A. S. (2022). Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. The Lancet, 399(10333), 1391-1400.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat je, als je een hart- of vaatziekte hebt, je je zoutinname het best beperkt tot 3 gram per dag (2). Zowel de Amerikaanse (3) als de Europese Hartvereniging (4) raadt aan om je zoutinname te beperken tot 5 à 6 gram per dag bij hartfalen. Dat komt overeen met de aanbeveling voor de algemene bevolking in België (2). Beide zeggen er wel meteen bij dat de wetenschappelijke onderbouw van deze aanbeveling laag is, en dat er meer onderzoek nodig is.

Deze nieuwe studie kan daartoe bijdragen: er waren redelijk wat deelnemers en de interventie duurde langer dan gebruikelijk. Net zoals andere studies toont deze aan dat de positieve effecten van een zoutbeperking waarschijnlijk beperkt zijn. Het zou geen invloed hebben op toekomstige hart- en vaatziekten, maar mogelijk wel een bescheiden positief effect op levenskwaliteit.

Conclusie

De tijd van de strenge zoutbeperking bij mild en ernstig hartfalen is voorbij. Het lijkt niet zinvol om je zoutinname bij hartfalen strenger te beperken dan wat voor de gezonde bevolking geldt (5 à 6 gram per dag). Volgens een nieuwe internationale studie zou het de kans op een hart- en vaatprobleem, zoals een hartinfarct of beroerte, niet verkleinen, maar mogelijk wel de levenskwaliteit lichtjes verbeteren.

Referenties
 • (2) Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285
 • (3) Heidenreich, P. A., Bozkurt, B., Aguilar, D., Allen, L. A., Byun, J. J., Colvin, M. M., ... & Yancy, C. W. (2022). 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 79(17), e263-e421.
 • (4) Authors/Task Force Members:, McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., ... & Waltenberger, J. (2022). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Journal of Heart Failure, 24(1), 4-131.
Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief