Patrick Mullie Verschenen op 29/06/2021

Bewering

Het prikkelbaredarmsyndroom kan je dagelijks leven zeer onaangenaam maken. Er wordt beweerd dat pepermuntolie kan helpen om de klachten van een prikkelbare darm op te vangen. Klopt dat?

Factcheck

Pepermuntolie zou darmklachten bij prikkelbaredarmsyndroom licht kunnen verbeteren. Maar het kan ook nevenwerkingen veroorzaken, zoals hoofdpijn, braakneigingen en oprispingen. Het FODMAP-dieet, dat bepaalde koolhydraten en vezels beperkt, levert in de praktijk betere resultaten op.

Lees verder »

Waar komt deze bewering vandaan?

Het prikkelbaredarmsyndroom of spastisch colon is een aandoening waarbij de werking van je dikke darm verstoord is. Dat veroorzaakt klachten zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en constipatie.

Nederlandse onderzoekers gingen na of voedingssupplementen met pepermuntolie de typische klachten van een prikkelbare darm konden verlichten (1). Bijna 200 deelnemers met prikkelbaredarmsyndroom kregen gedurende 8 weken ofwel capsules met pepermuntolie, ofwel een nepmiddel. Er waren twee soorten capsules met pepermuntolie, waarvan de inhoud vrijkwam in de dunne darm of de dikke darm. Tijdens de opvolgperiode noteerden de deelnemers hun klachten in een dagboek.

 • Er waren geen verschillen tussen de groep die capsules met pepermuntolie kreeg en de groep die een nepmiddel kreeg wat betreft:
  • het voorkomen van buikpijn;
  • een algemene verlichting van de klachten.
 • Milde bijwerkingen zoals hoofdpijn, braakneigingen en oprispingen kwamen vaker voor bij de deelnemers die pepermuntoliecapsules innamen.
 • De ernst van de klachten:
  • nam af met capsules die in de dunne darm vrijkomen;
  • nam niet af met capsules die in de dikke darm vrijkomen.

De onderzoekers besluiten dat capsules met pepermuntolie die vrijkomen in de dunne darm de klachten bij prikkelbaredarmsyndroom licht kunnen verbeteren.

Bron

(1) Weerts ZZRM, Masclee AAM, Witteman BJM, et al. Efficacy and Safety of Peppermint Oil in a Randomized, Double-Blind Trial of Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2020 Jan;158(1):123-136.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Uit onderzoek blijkt dat elk jaar ongeveer 9 op 1.000 vrouwen en 4 à 5 op 1.000 mannen hun huisarts opzoeken met klachten veroorzaakt door een prikkelbare darm. Het syndroom komt echter veel vaker voor, want niet iedereen zoekt hulp.

Pepermuntolie kan voor sommige personen enig soelaas brengen, maar je kan mogelijke lichte nevenwerkingen niet uitsluiten. In de praktijk wordt bij prikkelbaredarmsyndroom een FODMAP-dieet aangeraden:

 • FODMAP staat voor fermenteerbare oligosachariden (fructanen en galacto-oligoschariden), disachariden (lactose), monosachariden (fructose) en polyolen (sorbitol, mannitol, maltitiol, xylitol en isomalt).
 • Eenvoudiger gezegd gaat het om bepaalde koolhydraten en vezels die we dagelijks eten (2).

Een literatuurstudie op 12 studies toonde aan dat na een FODMAP-dieet:

 • de klachten van prikkelbaredarmsyndroom aanzienlijk dalen;
 • de levenskwaliteit stijgt (3).

Er zijn echter geen of weinig studies die de resultaten van een FODMAP-dieet op lange termijn aantonen.

Conclusie

Pepermuntolie zou darmklachten bij prikkelbaredarmsyndroom licht kunnen verbeteren. Maar het kan ook nevenwerkingen veroorzaken, zoals hoofdpijn, braakneigingen en oprispingen. Het FODMAP-dieet, dat bepaalde koolhydraten en vezels beperkt, levert in de praktijk betere resultaten op.

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief