Patrick Mullie Verschenen op 19/09/2019

In het nieuws

Kinderen die met een keizersnede geboren zijn, hebben meer kans op autisme en ADHD dan kinderen die via de natuurlijke weg ter wereld zijn gekomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Factcheck

Een uitgebreide overzichtsstudie bij meer dan 20 miljoen bevallingen toont aan dat kinderen geboren na een keizersnede iets meer risico lopen op autismespectrumstoornis en ADHD, maar het is niet zeker of het hier gaat om een oorzakelijk verband. Er is ook geen verklaring voor.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Europees team onderzoekers ging na of kinderen geboren na een keizersnede een hoger risico hadden op psychische gezondheidsproblemen (1). Keizersneden komen meer en meer voor in de wereld, soms zelf zonder medische redenen. De risico's van dergelijke operaties goed inschatten is natuurlijk essentieel voor het welzijn van het kind.

De onderzoekers voerden een uitgebreide literatuurstudie uit, gevolgd door een meta-analyse. Een meta-analyse is een wiskundige techniek om vergelijkbare studieresultaten samen te voegen. In totaal werden meer dan 20 miljoen bevallingen bestudeerd. In vergelijking met een klassieke bevalling was het risico op psychische aandoeningen na een keizersnede:

Het risico op andere psychische problemen, zoals eetstoornissen en depressies, lag niet hoger.

De onderzoekers besluiten dat de kans op autismespectrumstoornis en ADHD bij kinderen hoger ligt na een keizersnede vergeleken met een klassieke bevalling. Het juiste mechanisme is echter niet gekend.

Bron

(1) Zhang T, Sidorchuk A, Sevilla-Cermeño L et al. Association of Cesarean Delivery With Risk of Neurodevelopmental and Psychiatric Disorders in the Offspring: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2019 Aug 2;2(8):e1910236.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De geselecteerde studies van deze overzichtsstudie waren waarnemend van aard: we kunnen dus spreken van een verband tussen keizersneden en psychische aandoeningen, maar niet met zekerheid zeggen dat het om een oorzakelijk verband gaat.

Zo kunnen we bijv. niet uitsluiten dat vrouwen die een keizersnede ondergaan, zelf meer risico vertonen op psychische gezondheidsproblemen bij hun kinderen. Het risico op een keizersnede ligt bijv. hoger bij een zwangere vrouw met obesitas (2), en het risico op kinderen met autismespectrumstoornis stijgt eveneens met obesitas (3). Terwijl we een verband zien tussen een keizersnede en autismespectrumstoornis, is het echte probleem obesitas.

Een tweede beperking is dat de resultaten tussen de opgenomen studies zeer verschillend waren. Een meta-analyse maakt een gemiddelde van alle studieresultaten, maar achter dit gemiddelde kunnen grote verschillen zitten in de resultaten. Sommige studies stelden zelfs een verminderd risico op psychische problemen vast na een keizersnede.

Als er toch een oorzakelijk verband zou zijn, dan betekent een verhoging van de kans op autismespectrumstoornis met 33% natuurlijk niet dat elk kind dat geboren wordt met een keizersnede dit 33% hoger risico loopt. Het gemiddeld risico stijgt dan met een factor 1,33. Wereldwijd ontwikkelt 1 op 161 geboren kinderen een autismespectrumstoornis (4).

Conclusie

Een uitgebreide overzichtsstudie bij meer dan 20 miljoen bevallingen toont aan dat kinderen geboren na een keizersnede iets meer risico lopen op autismespectrumstoornis en ADHD, maar het is niet zeker of het hier gaat om een oorzakelijk verband. Er is ook geen verklaring voor.

Referenties
  • (2) Rodríguez-Mesa N, Robles-Benayas P, Rodríguez-López Y et al. Influence of Body Mass Index on Gestation and Delivery in Nulliparous Women: A Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jun 6;16(11). pii: E2015.
  • (3) Zheng Z, Zhang L, Li S et al. Association among obesity, overweight and autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2017 Sep 15;7(1):11697.
  • (4) https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/autisme
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief