Nina Van Den Broecke Verschenen op 26/02/2019

In het nieuws

Een te hoge bloeddruk vergroot je kans op hart- en vaatziekten. Maar medicatie tegen een hoge bloeddruk zou niet altijd een positief effect hebben, zeggen Britse onderzoekers.

Factcheck

Deze studie bevestigt de resultaten van eerder onderzoek: bij personen met een licht verhoogde bloeddruk zonder bijkomende risicofactoren heeft medicatie allicht weinig zin. Dat een behandeling van ernstige hoge bloeddruk met risicofactoren, zoals overgewicht of roken, wél aangewezen is, staat daarentegen niet ter discussie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De AHA (American Heart Association) raadt in haar recente richtlijnen aan om reeds bij een licht verhoogde bloeddruk (vanaf 140/90) te starten met medicatie. Britse onderzoekers stellen zich hier vragen bij en zijn nagegaan of dit zin heeft.

Voor hun onderzoek hebben ze zich gebaseerd op de gegevens opgeslagen in de elektronische patiëntendossiers. Ze maakten een selectie van personen met een licht verhoogde bloeddruk (> 140/90 en < 160/100) zonder bijkomende risicofactoren die medicatie voorgeschreven kregen. In totaal kwamen 19.143 personen in aanmerking. Hieraan werden evenveel patiënten gekoppeld die ook een te hoge bloeddruk hadden, maar geen medicatie kregen. De gemiddelde leeftijd in beide groepen was 55 jaar. Ook op andere belangrijke vlakken zoals BMI, geslacht, alcohol en roken kwamen beide groepen overeen.

Na een gemiddelde looptijd van 5,8 jaar werd het globaal sterftecijfer van beide groepen met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat beide groepen niet van elkaar verschilden. Ook was er geen verschil in het optreden van hart- en vaatziekten. Wel bleek dat de groep die medicatie kreeg last had van nevenwerkingen, zoals een te lage bloeddruk en flauwvallen. De auteurs raden dan ook aan om voorzichtig te zijn met het geven van medicatie aan patiënten met een licht verhoogde bloeddruk zonder bijkomende risicofactoren (1).

Bron

(1) Sheppard, J. P., Stevens, S., Stevens, R., Martin, U., Mant, J., Hobbs, F. R., & McManus, R. J. (2018). Benefits and Harms of Antihypertensive Treatment in Low-Risk Patients With Mild Hypertension. JAMA internal medicine, 178(12), 1626-1634.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dat medicatie tegen een hoge bloeddruk geen effect heeft op het algemeen sterftecijfer of het voorkomen van hart- en vaatziekten bij volwassen personen met een licht verhoogde bloeddruk, is ook de conclusie van onderzoekers in een Cochrane review (2). Een belangrijke opmerking was dat de kwaliteit van de studies waarop ze zich moesten baseren niet goed was, en dat er dus nood is aan goed uitgevoerd onderzoek.

Het pluspunt van deze nieuwe studie is het grote aantal deelnemers, maar er zijn ook een aantal minpunten te formuleren. De looptijd van de studie is bijvoorbeeld kort; misschien te kort om een effect te kunnen tonen. Bovendien kunnen de onderzoekers niet uitsluiten dat andere factoren de resultaten beïnvloed hebben. Tot slot zijn ze niet nagegaan in welke mate de deelnemers hun medicatie trouw innamen.

Deze resultaten hebben geen invloed op de richtlijnen die bij ons gelden (3). Bij patiënten met een lichte of matige verhoogde bloeddruk zonder bijkomende risicofactoren wordt in eerste instantie geen medicatie aangeraden. Enkel als aanpassingen in de leefstijl onvoldoende effect hebben, kan de huisarts beslissen om medicatie op te starten.

Conclusie

Deze studie bevestigt de resultaten van eerder onderzoek: bij personen met een licht verhoogde bloeddruk zonder bijkomende risicofactoren heeft medicatie allicht weinig zin. Dat een behandeling van ernstige hoge bloeddruk met risicofactoren, zoals overgewicht of roken, wél aangewezen is, staat daarentegen niet ter discussie.

Referenties

(2) Musini VM, Gueyffier F, Puil L, Salzwedel DM, Wright JM. Pharmacotherapy for hypertension in adults aged 18 to 59 years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD008276. DOI: 10.1002/14651858.CD008276.pub2

(3) https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/hoge-bloeddruk-hypertensie

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief