Rani De Meulenaer, 3de master geneeskunde Verschenen op 18/04/2019

In het nieuws

In België heeft bijna een kwart van de kinderen met astma deze longaandoening te danken aan de uitstoot door het verkeer. Daarmee staat ons land wereldwijd op plaats negen. Dat blijkt uit een studie van The Lancet.

Factcheck

Luchtverontreiniging door uitstoot van auto’s kan astma uitlokken of verergeren bij kinderen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van astma. Of uitlaatgassen ook astma kunnen veroorzaken bij kinderen zonder aanleg voor deze aandoening, kan deze studie niet aantonen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Astma is wereldwijd de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Volgens bevolkingsonderzoeken wordt 4 tot 7% ​​van de kinderen behandeld voor astma en heeft een vergelijkbaar percentage astma-achtige symptomen.

Het onderzoek van de Amerikaanse George Washington University keek naar kinderen met astma jonger dan 18 jaar in 194 landen en naar de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in die landen. NO2 is hoofdzakelijk afkomstig van gemotoriseerd verkeer en kan de luchtwegen irriteren. Data werden verzameld van 2010 tot en met 2015.

De onderzoekers berekenden bij hoeveel kinderen de astma toegeschreven kan worden aan NO2. Ze concluderen dat er jaarlijks wereldwijd 4 miljoen nieuwe kinderen met astma bijkomen door de uitstoot van het verkeer. Dat aantal komt overeen met 13% van het totale aantal nieuwe diagnoses van astma bij kinderen. In België zou het zelfs gaan om 21 tot 25%, omwille van de grote bevolkingsdichtheid en de hoge verkeersuitstoot. Maatregelen om de NO2-uitstoot te verminderen zouden dus een groot deel van de nieuwe diagnoses van astma bij kinderen kunnen voorkomen, zeker in stedelijke gebieden (1).

Bron

(1) Achakulwisut P, Brauer M, Hystad P, Anenberg SC. Global, national, and urban burdens of paediatric asthma incidence attributable to ambient NO(2) pollution: estimates from global datasets. Lancet Planet Health. 2019 Apr 10.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is reeds gekend dat luchtverontreiniging een trigger kan zijn voor astma. Als je al astma hebt of gevoelig bent voor het ontwikkelen van astma, door onder andere overgevoeligheid aan bepaalde prikkels en door erfelijkheid, betekent dit dat luchtvervuiling de doorslaggevende factor zou kunnen zijn om symptomen te ontwikkelen of bestaande symptomen erger te maken. Als je astma hebt, kan luchtverontreiniging de klachten verergeren.

Enkele belangrijke kanttekeningen bij het onderzoek:

  • Dit is een observatiestudie, een type onderzoek dat niet geschikt is om oorzakelijke verbanden vast te stellen.
  • De gebruikte NO2-cencentraties in deze studie dateren van 2010-2012, terwijl de schattingen van het voorkomen van astma in de populatie uit 2015 zijn.
  • Er wordt geen duidelijke definitie van astma gehanteerd. De diagnose door een arts, op eender welke manier, met piepen in de afgelopen 12 maanden is voldoende. Dat zorgt voor een groot aantal verschillende definities. In regio’s waar de toegang tot gezondheidszorg beperkt is, kunnen de aantallen hierdoor onderschat worden.

Het oorzakelijk verband tussen luchtverontreiniging en astma werd wel eerder bevestigd door een grote overzichtsstudie uit 2017. Hierin concluderen de onderzoekers dat langdurige blootstelling aan hoge concentraties verkeersuitstoot als kind wel degelijk het risico op het ontwikkelen van astma vergroot. (2)

Conclusie

Luchtverontreiniging door uitstoot van auto’s kan astma uitlokken of verergeren bij kinderen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van astma. Of uitlaatgassen ook astma kunnen veroorzaken bij kinderen zonder aanleg voor deze aandoening, kan deze studie niet aantonen.

Referenties

(2) Khreis H, Kelly C, Tate J, Parslow R, Lucas K, Nieuwenhuijsen M. Exposure to traffic-related air pollution and risk of development of childhood asthma: A systematic review and meta-analysis. Environ Int. 2017 Mar

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief