Wat weten we over ... ?

In deze rubriek geven we het standpunt van de wetenschap weer over bepaalde onderwerpen en behandelingen, en gaan we hun effecten op de gezondheid na. Daarvoor geven we de resultaten weer van systematische literatuurstudies op interventiestudies die de laatste jaren verschenen. Werden er meerdere literatuurstudies gepubliceerd? Dan gebruiken we alleen de laatste.

Een systematische literatuurstudie bundelt alle studies over een bepaald onderwerp en trekt dan een conclusie.

In een interventiestudie krijgt een deel van de deelnemers een (genees)middel of een behandeling. De onderzoekers vergelijken de resultaten dan met een controlegroep met deelnemers die het middel of de behandeling niet krijgen.