gezondheid en wetenschap

Moeite bij het slikken (dysfagie)

Wat is het?

Dysfagie is moeite hebben met slikken, waarbij je het gevoel hebt dat er voedselresten in de slokdarm blijven zitten na het doorslikken. De oorzaken kunnen goed- of kwaadaardig zijn. Goedaardige oorzaken zijn slokdarmontsteking, aangeboren vernauwingen in de slokdarm, vernauwingen veroorzaakt door een chronische ontsteking van de slokdarm door oprispingen, uitstulpingen van de slokdarm, aantasting van de slokdarm door bijtende producten (schoonmaakmiddelen, sommige geneesmiddelen), mogelijk aangeboren beweeglijkheidsproblemen van de slokdarm, en ziekten die de beweeglijkheid van de slokdarm treffen. Kwaadaardige oorzaken zijn een slokdarm- of maagtumor. Risicofactoren voor slokdarmtumoren zijn roken en drinken.
Plots optredende slikstoornissen kunnen volgende oorzaken hebben:
- een gat in de slokdarm kan aan de basis liggen van ernstige pijn en een plotse daling van de bloeddruk. Dit is levensbedreigend.
- bij tekenen van infectie, zoals koorts, is er mogelijk sprake van een abces in de keelkolte of slokdarm, een keelontsteking, een virale slokdarmontsteking of een schimmelinfectie van de slokdarm. Ook ontsteking van het strottenhoofd komt voor. 
- een vreemd voorwerp of stukje voedsel dat in de slokdarm blijft zitten. Dit moet nagekeken en verwijderd worden in het ziekenhuis.
Ook hersenaandoeningen kunnen slikproblemen geven. Vaak zijn er dan ook andere klachten zoals dubbelzien, speekselvloed of verlammingen.
Als de slikproblemen weken of maanden aanhouden, wijst dit op een meer langdurig proces. Dat kan zowel goed- als kwaadaardig zijn. Vermagering komt zowel bij tumoren als bij aangeboren bewegingsstoornissen van de slokdarm voor. Deze laatste treffen meestal jongere mensen. Chronische slikproblemen die jaren aanhouden, kunnen wijzen op een bewegingsstoornis van de slokdarm. Als moeite met slikken maar af en toe voorkomt, kunnen er ook psychologische problemen zijn zoals anorexia.

Hoe vaak komt het voor?

Slikmoeilijkheden zijn zeldzaam in vergelijking met andere spijsverteringsstoornissen. Vaak zoekt men pas hulp na enkele weken, maanden of zelfs jaren. Als de klachten snel verergeren, is spoedige controle nodig. De slikmoeilijkheden zijn bij 40 op 1 miljoen mensen per jaar te wijten aan slokdarmkanker, en bij 30 op 1 miljoen mensen per jaar aan maagkanker.

Hoe kun je het herkennen?

Je hebt moeite met slikken als je het gevoel hebt dat je je eten niet volledig kunt doorslikken.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

De arts zal eerst een aantal vragen stellen over je klachten, voorgeschiedenis, medicatiegebruik en mogelijke risicofactoren, zoals roken en alcoholgebruik. Als je per ongeluk bijtende stoffen hebt ingenomen, is het belangrijk om dit zeker aan de arts te melden. Hij zal ook een lichamelijk onderzoek doen en aanvullende onderzoeken voorstellen. Hiervoor is verwijzing naar de specialist nodig.

Wat kun je zelf doen?

Neem alleen in hoogdringende gevallen contact op met je arts. Informeer hem over je voorgeschiedenis, risicofactoren en welke medicatie je neemt of genomen hebt.

Wat kan je arts doen?

Hij kan zelf een deel van de onderzoeken doen of je hiervoor doorverwijzen: een bloedname, elektrocardiogram of röntgenfoto van de borstkas. Meestal zal hij je ook doorverwijzen naar de maag-darmspecialist voor een maagonderzoek en advies.
Als de specialist het nodig acht, zal hij nog verdere onderzoeken laten uitvoeren, zoals een beweeglijkheidsonderzoek, een zuurtegraadmeting (pH-metrie) of een radiologisch onderzoek van de slokdarm. 
Op basis van de resultaten, zal de arts met jou de mogelijke behandelingen bespreken. In geval van een tumor kan een ingreep aangewezen zijn. Ook bij een slokdarmuitstulping met klachten is een operatie wenselijk. In geval van een vernauwing kan een slokdarmverbreding met behulp van een ballonnetje worden overwogen. Soms is een kleine ingreep nodig. In geval van krampen van de slokdarm kan medicatie opgestart worden.

Bron

www.ebmpracticenet.be


Verschenen op 06/12/2013

Bedankt voor je feedback!

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief