Alles heeft te maken met een belangrijk begrip in wetenschappelijk onderzoek: reproduceerbaarheid. Dit betekent de herhaalbaarheid van een meting om na te gaan of deze stabiel is in de tijd. De herhaalbaarheid van lottocijfers is helaas zeer laag; die van een keukenrecept daarentegen is veel hoger.

Wat betekenen reproduceerbaarheid en validiteit?

Reproduceerbaarheid en validatie zijn twee sterk verschillende eigenschappen die dikwijls voor verwarring zorgen. Het meten van de reproduceerbaarheid en van de validiteit is eveneens geen eenvoudige zaak. Beide eigenschappen zijn belangrijk om aan nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek te doen.

Reproduceerbaarheid

Met reproduceerbaarheid van een test of studie bedoelt men de eigenschap om steeds opnieuw hetzelfde resultaat te bekomen na herhaaldelijk uitvoeren van deze test of studie. De reproduceerbaarheid geeft dus de stabiliteit van een meting weer.

Laten we bijvoorbeeld vijf onderzoekers een goedkope thermometer geven. Ze moeten zo nauwkeurig mogelijk de temperatuur in een lokaal meten. Deze temperatuur werd met een zeer complex meetinstrument vastgelegd op 20°C.

De hypothese luidt: kunnen we met een goedkope thermometer de temperatuur met een aanvaardbare fout meten?

Test 1. Vijf temperaturen gemeten met een goedkope thermometer

De goedkope thermometer in test 1 is niet perfect, maar voor dagelijks gebruik is de reproduceerbaarheid goed. Voor wetenschappelijk gebruik moeten we een duurdere versie gebruiken om de exacte temperatuur te kennen.

Test 2. Vijf temperaturen gemeten met een goedkope thermometer

De metingen met de goedkope thermometer in test 2 zitten vrij ver uit elkaar, wat betekent dat de reproduceerbaarheid laag is.

Test 3. Vijf temperaturen gemeten met een goedkope thermometer

De metingen uit test 3 zijn speciaal: de reproduceerbaarheid is goed, want ze meten allemaal ongeveer dezelfde waarde. Deze waarde ligt echter ver van de werkelijke waarde...

Validiteit

Een andere belangrijk begrip is de validiteit. De validiteit van een test of onderzoek betekent het feit dat gemeten wordt wat moet gemeten worden.

Samengevat:

  • Test 1 heeft een hoge reproduceerbaarheid en een hoge validiteit.
  • Test 2 heeft een lage reproduceerbaarheid en een lage validiteit.
  • Test 3 heeft een hoge reproduceerbaarheid, maar een lage validiteit.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief